תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

תכנון מס לשנת 2023 - YPAY

תכנון מס מקיף 

רוצים לחסוך במס?
יש כמה דברים שצריך לעשות. חלק מהפעולות דורשות להוציא כסף כדי לחסוך כסף. וחלק מהפעולות דורשות השלמה של חשבוניות שכבר הוצאת עבורם וכל מה שנותר הוא להשלים את החשבוניות שחסרות. עד סוף השנה יש לבצע מספר פעולות, יש לקרוא את המאמר כדי ליישם. לא ניתן ליישם את כל הדברים שרשומים במאמר, אבל כן יש לבדוק אם זה חוסך לך במס. אנו כאן בחברת YPAY מוכנים לעזור לך.

הפקדות לקופת גמל וקרן השתלמות 
יש להפקיד לקופות הגמל ולקרן השתלמות לפי התקרות בחוק . אנו מצרפים את הטבלה לעצמאים ולבעלי מניות . יש לשים לב כי השנה ניתן להפקיד לקרן השתלמות 4.5% בלבד כדי ליהנות מהטבה של 4.5% בניכוי  .זאת אומרת  אין צורך להפקיד 7% כדי ליהנות מ 4.5% ניכוי .אך יש לדעת שעדיין עדיף להפקיד 7% מכיוון שלאחר 6 שנים ניתן למשוך את הסכום בפטור מלא. ולכן כדאי לנצל את כל 7% שניתנו לכם להפקדה. 

לטבלת תקרות הפקדה לקופות גמל והשתלמות  -  טבלת תקרות 2023 

 

הוראות ניהול החשבונות החלות על העסק
בסוף כל שנת יש לבדוק אם חלו שינויים במחזורים המחייבים שינוי מעמד או ניהול פנקסים שונה למשל חד צידית או כפולה, ישנן חברות המחויבות לשדר למע"מ  דיווח מקוון בגלל היקף המחזור. הדיווח בצורה מקוונת נקבע על פי נתוניו של העסק בגין שנה קודמת, יש לבצע את התנאים וצורת הרישום על מנת לא להגיע לביקורות וקנסות מיותרים. יש לבדוק את הוראות החוק החלות על העסק בניהול ספרי החשבונות. ישנם מספר נקודות הקשורות לאופיו של העסק: מחזור שנתי, מספר מועסקים, ועל פי כך נקבע ספרי חשבונות.

עדכון מקדמות לביטוח לאומי
יש לבצע חישוב נכון לנקודת זמן זו, אם שילמת מספיק עבור ביטוח לאומי. החזר מס מביטוח לאומי שהוא  גבוה מידי, מוביל לביקורות של רשויות המס. תשלום נמוך מידי במהלך השנה ,יגרום לך לחוב גבוה שיצריך הסדר תשלומים. אם מתברר ששילמת נמוך יש אפשרות להגדיל את התשלום והוא יבוצע רטרואקטיבי מינואר 2023. ולכן יש לקחת בחשבון את גובה הסכום שאתם עומדים לעדכן . סכום גבוה מידי יגרום לבעיית תזרים מזומנים בעסק . הגדלת הסכום ותשלום החוב, תזכה אתכם בניכוי – שזה הפחתה של 52% מההכנסה החייבת . המשמעות היא פחות מס הכנסה לשלם . ניתן לשלם ב 18 תשלומים בכרטיס אשראי ועדיין התשלום יילקח בחשבון בשנת המס 2023. 

לטופס עדכון מקדמות לביטוח לאומי לחץ על הלינק - טופס שינוי מקדמות

 


עדכון מקדמות למס הכנסה 
מס הכנסה מקדמות 2023– גם כאן יש לבצע חישוב נכון לנקודת זמן זו. החזר מס הכנסה  שהוא  גבוה מידי, מוביל לביקורות של רשויות המס. תשלום נמוך מידי במהלך השנה ,יגרום לך לחוב גבוה שיצריך הסדר תשלומים. אם מתברר ששילמת נמוך יש אפשרות להגדיל את התשלום והוא יבוצע רטרואקטיבי מינואר 2023 . ולכן יש לקחת בחשבון את גובה הסכום שאתם עומדים לעדכן . סכום גבוה מידי יגרום לבעיית תזרים מזומנים בעסק. 

לטופס הקטנת מקדמות לחץ על הלינק - טופס שינוי מקדמות

ניכוי במקור מלקוחות
ניכוי מס במקור -  זהו תשלום כסף שנוכה לך מהכנסתך והועבר דרך הניכויים של הלקוח שלך למס הכנסה. למעשה זה יחכה לך בסוף השנה במס הכנסה כמקדמה. יש לבקש אישור מהלקוח בסוף השנה בגין הניכוי מס על מנת לדרוש את הניכוי הנ"ל בדו"ח השנתי. יש לשמור את הספחים של השקים, ובמידה והלקוח לא סיפק לך את אישור בסוף השנה, ספחים אלו יספיקו כדי לקבל את הניכוי חזרה ממס הכנסה. יש להתאים את הסכומים שנוכו לספרים שנוהלו על ידך. את האישור יש להעביר לרואה חשבון על מנת לקבל את הסכום שנוכה חזרה. לקוח שלא ישמור את הספחים או ימציא את האישורים בסוף השנה, יאבד את החזר המס. 

עיתוי הכנסות והוצאות
הקדמת הוצאות ודחיית הכנסות
דחיית הכנסות - קבלת הכנסות לאחר שנת המס, תוביל להקטנת המס בשנה השוטפת. יש לבצע דחייה כזו אך ורק באופן חוקי, כלומר,  חובה לרשום הכנסה שנתקבלה גם בסוף השנה אולם אין חובה לדרוש את התקבול לסוף השנה. הקדמת הוצאות – הכוונה הינה לבצע הוצאות שבכל מקרה עמדת לבצע, אולם הקדמתן תקטין את חבות המס השנה , לאלה המדווחים על בסיס מזומן – בעלי מקצועות חופשיים וכדומה, יש חובה לשלם את ההוצאות בפועל ולא להסתפק רק בקבלת החשבונית למועד סוף שנת המס.

הפסדים מניירות ערך
טופס 867 זהו דוח שמגיע מהבנק ובו נרשמים הכנסתיו ממכירת ני"ע, דיבידנד, וריבית פיקדונות שקיבלת.  כמו כן, בדוח עצמו מופיע לעיתים הפסד מני"ע כאשר הלקוח הפסיד באותה שנת מס או בשנים קודמות, ואל כן אסור לפספס את ההזדמנות לקזז הפסדים של השנה או של שנים קודמות מול הרווחים שנוצרו השנה. אפילו שהם  לא מאותו סוג , ניתן לקזז.

חובות אבודים
סעיף 17(4) לפקודת מס הכנסה קובע  כי "חובות רעים שנתהוו בעסק או במשלח-יד והוכח להנחת דעתו של פקיד השומה, שהחובות נעשו רעים בשנת המס, וכן חובות מסופקים במידה שנאמדו, להנחת דעתו של הפקיד, כחובות שנעשו רעים בשנת המס "יותרו בניכוי " אף אם זמן פירעונם של החובות הרעים או המסופקים חל לפני תחילתה של שנת המס". כמו כן , "כספים שנגבו בשנת המס לחשבון סכומים שנמחקו או שנוכו לפני כן בשל חובות רעים או מסופקים, ינהגו בהם לעניין פקודה זו כמו בתקבולים של העסק או משלח היד לאותה שנה". כאשר הדיווח הוא על בסיס מזומן  - אם החוב שנתהווה בעסק או במשלח היד ,  הפך ל"חוב רע" בשנת המס, רשאי בעל העסק לרשום זאת כהוצאה בספרים באותה שנה. אך אם בהמשך הדרך הלקוח יגבה את החוב הנ"ל , זה יחשב כהכנסה. בנושא זה מומלץ להתייעץ עם משרדנו , הנושא סבוך ומורכב. וכל מקרה נבחן לגופו.

ספירת מלאי
יש לערוך ספירת מלאי ביום 31/12 בכל שנה! במקרים מיוחדים ניתן לבצע את ספירת המלאי במהלך 10 ימים לפני או אחרי התאריך הנ"ל (יש לקבל אישור מפקיד השומה) ועריכת ההתאמות הדרושות על מנת להגיע לנתונים שהיו ביום 31/12. את הספירה יש לערוך בשלב ראשון באופן כמותי, ואת הערכת השווי של המלאי לפי מחירי עלות או שוק הנמוך מבניהם. דפי הספירה יהיו ממוספרים מראש,ירשם עליהם שם העסק,מועד הספירה וחתימה. יש להעריך מלאי "איטי" או "מלאי מת" אותו ניתן יהיה לגרוע או להעריך בשווי נמוך על מנת להביא לידי ביטוי את ירידת ערכו בהקטנת הרווח השנתי. לצורך תכנון מס מומלץ  לממש מלאי בערך נמוך.

ניצול הפסדים
תכנון נכון יעיל ומקצועי מאפשר לנישום/ ללקוח לחסוך הרבה מס . אי ידיעת החוק יכולה לגרום לנזק מהותי ללקוח ולאיבוד הכנסה . לא תמיד ניתן לקזז הפסדים , בקיזוז למעשה ישנם סלים ולא תמיד ניתן לערבב בין הסלים . למשל הפסד מועבר משנה קודמת לא ניתן לקזזו מול הכנסה ממשכורת בשנה נוכחית זו . כמו כן לא ניתן לקזז הפסד מנכס א מול רווח מנכס ב . אלא מאותו נכס בלבד. הפסד עסקי מועבר לא ניתן לקזז מול הכנסות משכר דירה. ההחלטה אם ואיפה לקזז מורכבת. מומלץ להתייעץ עם משרדנו כדי לקבל את מקסימום החיסכון במס.

תרומות
סעיף 46 לפקודה מס הכנסה מעניק זיכוי ממס בשיעור 35% למי שתרם למוסד ציבורי שאושרה על ידי נציבות מס הכנסה. מינימום התרומה שתעניק זיכוי הינה סך של 220 ₪ לשנה, והסכום המרבי בעדו יינתן זיכוי הינו הנמוך מבין סכום השווה ל-30% מההכנסה החייבת או סכום של 10,019,808 ₪ לשנה. סכום תרומה העולה על 30% מההכנסה החייבת, או על התקרה לתרומה, יועבר לשנות המס הבאות וניתן לזיכוי המס בשלוש שנות המס העוקבות, ובתנאי שסכום התרומה בכל אותן שלוש שנים לא יעלה על התקרה כאמור הניתנת לזיכוי.

הוצאות מחזוריות
יש לבדוק שבמהלך השנה נרשמו  כל ההוצאות שחוזרות על עצמן כגון , שכ"ד ארנונה חשמל, מים, טלפון, פלאפון וכד'

לרשימת הוצאות מלאה לחץ על הלינק - רשימת הוצאות 

הוצאות רכב
לקראת סוף השנה יש לבדוק כי כל ההוצאות הקשורות לרכב נרשמו כגון: הוצאות אחזקה , דלק , רישיון רכב , ביטוח חובה מקיף וצד ג' . אם זה רכב המשמש להובלה יש לבדוק החזר בלו על הסולר , המדובר במאות שקלים בחודש. בנוסף אם הרכב מוצמד לעובד, יש לבדוק שהופרש עליו שווי רכב . רכב שצמוד לעובד ואין עליו שווי – ההוצאה לא תוכר למעסיק.

נסיעות לחו"ל
נסיעות לחו"ל הן  הוצאה מוכרת בתנאים מסוימים . יש צורך בהכנת דוח נסיעה בו יפורטו כל הפרטים הנוגעים לנסיעה : מטרתה  העסקית  תאריכי נסיעה , מסמכים המעידים על כך שהנסיעה הייתה לטובת העסק . ולא למטרה פרטית. ישנן עודפות על נסיעות, שיש לחשב כאשר ישנן הוצאות שגבוהות מן המותר על פי חוק . יש לצרף את כל המסמכים לדוח הנסיעה עם פירוט על הנסיעה.

תשלום מקדמות בגין שכר דירה
שכר דירה במסלול מס של 10% חייבים לשלם את המקדמות בגין שכר דירה שקיבלו בשנה השוטפת עד סוף השנה . ישנם מספר מסלולים שניתן לשלם בהם הכנסה משכ"ד , אנו ממליצים לך לקבל מאיתנו ייעוץ בנושא זה.

עיתוי פתיחת עסק
יחיד ששוקל לפתוח עסק בסוף שנת המס או בתחילתה של השנה הבאה צריך לשקול אם הקדמת פתיחת התיק לסוף השנה כדאית מבחינת המס . עליו לקחת בחשבון את כל הכנסתיו בשנה הנוכחית ולבדוק האם הכנסתו נמוכה או גבוהה , ולפיכך לקבל את ההחלטה אם לפתוח את העסק. לעיתים הכנסתו של לקוח מאוד גבוהה כך שהוא יעדיף לפתוח אותה בשנה הבאה ולמעשה לדחות את המס בשנה מלאה.

מתלבט בין עוסק פטור או מורשה או חברה בע"מ לחץ כאן 

מתנות ללקוחות
יש  להכין רשימת לקוחות לסוף השנה , שקיבלו מתנות בשנת המס . המתנה תוכר עד גובה התקרה. התנאי הוא שזה באמת לקוח אמיתי ולא פיקטיבי . וכן גודלו של הלקוח מהווה הצדקה למתן המתנה ולגודלה.

פנסיית חובה וקופת גמל לעובדים
יש  להפקיד לקופת הפיצויים של העובדים עד סוף השנה ,על מנת  להשלים את חבות הפיצויים לעובדים. הוצאה זו תהיה מוכרת בשנת המס בה שולמה בפועל

פנסיית חובה לעצמאיים
החל משנת 2017 יש חובת הפקדה לפנסיה לעצמאיים

למאמר בנושא זה יש ללחוץ על הלינק - פנסיית חובה

תכנון משיכת דיבידנד
בעל חברה יכול לתכנן את שכרו כך שישלם מס אופטימאלי כאשר יקבל דיבידנד מהחברה בנוסף לשכרו החודשי. כידוע , אין חבות בדמי ביטוח לאומי על דיבידנד והמס הינו 30% . לעיתים , חלוקת דיבידנד נחשבת לרווח הון ולכן אם ישנו הפסד הון מני"ע אזי ניתן לקזז ביניהם . כמו כן יתרת בעל המניות בחברה בחובה . מומלץ  לסגור אותה לפני תום השנה.

החזר הלוואות בעלים לחברה
סגירת הלוואות לקראת סוף השנה של בעלי המניות. יש לדאוג שיתרת הבעלים בחברה לא חורגת מ 100,000 בחובה . חריגה מעל 100,000 ש"ח תוביל את בעל השליטה לשלם דיבידנד של 30% בגין החריגה 

מחזור הכנסות העסק 
לפני סוף השנה יש להיערך גם לשינוי סיווג של העסק או לדברים נוספים שקשורים לניהול הספרים של העסק למשל שיגור מקוון למע"מ וכן ניכוי מס במקור, שינוי שיטת ניהול החשבונות מחד צידי לדו צידי. והדבר תלוי בחלקו, בגובה המחזור שנוצר בשנת המס.

דו"ח שנתי לשנת 2023 לעוסקים מורשים ופטורים
בתחילת 2023 אנו מתחילים להגיש עבור לקוחותינו דו"ח שנתי לשנת המס 2023, נשמח לשרתכם.

 לפנות לטלפון  03-5607767 או במייל  Golan@GolanG.co.il

 

 

 

שירותים נוספים
משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות' משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2023.

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

פתיחת תיק בחינם לעוסק שממשיך לנהל את חשבונותיו במשרדנו או שעורך את הדו"ח השנתי, אנו מזמינים אתכם לרכוש באתר או לפנות לטלפון  03-5607767 או במייל  Golan@GolanG.co.il

 

 

 

 

לינקים למקורות שונים

 

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק מורשה | דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי למס הכנסה 

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק פטור | דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי לעצמאיים 

 

 

סרטונים מומלצים

 

 

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

החזר מס לשכירים

 

 

 

 

 

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...