תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

עוסק מורשה

עוסק מורשה | פתיחת עוסק מורשה - YPAY

דברים שחשוב לדעת על הקמת עוסק מורשה

 

האם גם אתה צריך להירשם כעוסק מורשה? כדי להבין מי מוגדר בתור עוסק מורשה יש להבין תחילה מהי ההגדרה של עוסק פטור. מדובר במי שההכנסות שלו אינן מגיעות לתקרה מסוימת בשנת המס הרלוונטית, למשל כ- 107,692 לשנת 2023 כמו כן, עוסק פטור הוא מי שלא מעסיק יותר משני עובדים. במידה שאתה אכן מעסיק יותר משני עובדים או שמחזור העסקים שלך גבוה מהתקרה האמורה לשנת המס הרלוונטית, הרי שעליך להיות רשום בתור עוסק מורשה. שים לב שהתקרה מתייחסת למחזור העסקים ולא להכנסה החייבת, כלומר לפני שמורידים את ההוצאות המוכרות לצרכי מס.

 

כיצד מקימים עוסק מורשה?

הקמת עוסק מורשה עוברת בשלושה גופים מרכזיים: מס ערך מוסף, מס הכנסה והביטוח הלאומי. יש לציין כי הסתייעות במשרד רואי חשבון יכולה להקל על צעדים אלו, ולהוביל לרישום נכון ומושכל. פתיחת עוסק מורשה מתחילה במשרדי השומה הקרובים לאזור הפעילות העסקית, ובתחילה יש לגשת אל משרדי מס ערך מוסף. שם יש למלא טופס לפתיחה של העוסק המורשה ולהגיש מסמכים כגון תעודות מקצועיות, הסכם שכירות על מקום העסק, צילום של תעודת הזהות ועוד. לאחר שמסיימים את המילוי וההגשה מנפיק הפקיד במשרדי מס ערך מוסף מספר עוסק מורשה, שהוא למעשה המספר של תעודת הזהות, שוברים זמניים לדיווח דו חודשי למס ערך מוסף, תעודה זמנית של עוסק מורשה, וכן סיסמא והסברים לפעילות באתר האינטרנט.

 

מה המשמעות של הפיכה לעוסק מורשה?

למי ששואל מהו עוסק מורשה חשוב להבין כי ההבדל המרכזי בינו לבין עוסק פטור הוא צירוף מס ערך מוסף. כלומר, בעוד שעוסק פטור אינו מוסיף מע"מ אל העלויות של שירותיו, עוסק מורשה אכן מחויב בכך. בכל חודש או חודשיים בהתאם למחזור השנתי, יהיה עליו להגיש דוח למע"מ שבו הוא למעשה "מחזיר" את המס אל המדינה. כמו כן, ביכולתו לקבל זיכוי עבור תשלומי מע"מ ששילם עבור פעילות העסק, למשל הוצאות על דלק, רכב, שירותים מקצועיים וכדומה – הכל בהתאם למותר להגדרות עיסוקו.

 

יתרונות וחסרונות של עוסק מורשה

ראשית, יש הבין כי מרגע שעסק מסוים עובר את התקרה הקבועה בחוק, אין לו אפשרות להישאר בתור עוסק פטור ועליו להפוך לעוסק מורשה או לחברה בע"מ. לפני שעושים את ההחלטה על רישום כזה או אחר כדאי להתייעץ עם משרד רואי חשבון, לבצע בדיקת עוסק מורשה ולהכיר את היתרונות והחסרונות של כל אפשרות. כך לדוגמא, עוסק מורשה נהנה לרוב מפטור מביצוע הנהלת חשבונות בשיטה הכפולה, כתלות בגובה הכנסותיו, ומדובר בהקלה משמעותית. כמו כן, עלויות הניהול של חברה גבוהות הרבה יותר מאשר של עוסק מורשה. מעבר לכך, עוסק מורשה נהנה מנקודות זיכוי העשויות להביא להפחתה בחבות המס, ונהנה מהפחתות נוספות עקב הפקדות לקרן השתלמות, לקופת גמל ותשלום לביטוח הלאומי. מצד שני, יש גם כמה חסרונות לעוסק מורשה כגון מס שולי גבוה בהכנסות גבוהות מאוד, שיטה הנהלת חשבונות פחות שקופה ויעילה, והיעדר תנאים סוציאליים כמו דמי אבטלה, חופשה, הבראה וכדומה.

 

רישום עוסק מורשה

עוסק מורשה מנהל, לרוב, עסק בסדר גודל בינוני. מדובר על מחזורים עסקיים די גדולים אבל כאלו שעדיין לא מחייבים פתיחת חברה. יחד עם זאת, תמיד ניתן להפוך את הישות הזאת לחברה בע"מ וכל אחד עושה זאת בהתאים לצרכיו וטעמו האישי. העסק חייב לגבות ולשלם מע"מ וכן, לדווח על הכנסות והוצאות שנתיות על מנת לשלם מיסים. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט מתמחה בנושא וניתן לקבל אצלה תוכנה מתאימה לניהול העסק.

 

עוסק מורשה – תהליך רישום על פי החוק

עוסק מורשה יכול לפתוח את התיק במשרדים האזוריים להם הוא שייך. הקריטריון הינו כתובת העסק. יחד עם זאת, בעת ייצוג על ידי רואה או מנהל חשבונות הם מנהלים עבורו את התיק מול הרשויות אשר הם פעילים מולם. פתיחת עוסק מורשה נעשית בשלשה שלבים כאשר הרישום הוא האחרון ביניהם. הראשון הינו אפיון העסק כלומר: הגדרת תחום העיסוק, קהל היעד, המוצר או השירות הנמכר. בשלב זה גם בוחרים שם קליט ומתאים לפעילות. רצוי גם שם שיהווה חלק מהלוגו. השלב הבא הוא הכנת תכנית עסקית המסוגלת לספק מידע קיים ולספק הערכה כלכלית עתידית. היא תכלול אלמנטים דוגמת: הון ראשוני נדרש, עלויות הקמה בנוגע לשיפוצים, רכישת ציוד וכדומה, הוצאות שונות כולל שיווק ופרסום וכדומה.  בנוסף, הגדרת הצורך במימון ראשוני ומקורותיו וכדומה.

דיווח שוטף

עוסק מורשה מדווח על הכנסותיו לאורך כל השנה. הדבר אומר גביית מע"מ מלקוחות והעברתם לרשויות, תשלום מקדמות מס הכנסה, אם נקבעו לו כאלו, ועוד. הדבר מחייב, כמובן, ניהול חשבונאי צמוד. מומלץ להיעזר ביועצים עסקיים היכולים לבצע רישום ברשויות המיסים וללוות בהמשך. ההתחשבנות מול מס הכנסה הינה שנתית ונעשית לאחר הגשת דו"חות בסוף כל שנת מס. על פיהם נקבע שיעור המס.

 

מחפשים תוכנה מקצועית לניהול עוסק מורשה?

מומלץ לקבל שירות מחברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט במגובה במשרד רואה חשבון. התוכנה שהיא מספקת מותאמת באופן מושלם ודיגיטלי לכל עוסק מורשה. התוכנה מוציאה חשבוניות מס וקבלות הנחתמות דיגיטלית ומוכרות לצורך מס. כל ההתנהלות מול הלקוחות, נותני השירותים וגם מול הרשויות נעשית בצורה מקוונת, ולכן, מאוד יעילה.

 

פתיחת עוסק מורשה

פתיחת עוסק מורשה נעשית בשלב השלישי ולפני שמתחילים להניע בפועל את העסק. קודם לכן יש להקפיד לבצע שני שלבים הכרחיים שהינם, אפיונו והכנת תכנית עסקית. הבחירה בישות הזאת נעשית על פי גודל המחזורים העסקיים, הצרכים והטעם האישי של הבעלים. בכל מקרה, יש להתנהל היטב וחוקית מול רשויות המע"מ ורשויות מס הכנסה. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט מספקת תוכנה מתאימה לניהול חשבונאי לעסק כזה.

 

פתיחת עוסק מורשה – עצמאית או על ידי נותן שירות

פתיחת עוסק מורשה אמורה להיעשות במשרדי הרשויות האזוריות שבהם ממוקם העסק. הקריטריון לכך היא כתובתו. יחד עם זאת במידה והעסק מיוצג על ידי מנהל או רואה חשבון, הוא יכול לפעול מול סניף הרשות האזורית עימה הוא קשור. עוסק מורשה אינו מוגבל במחזורים, מחויב לגבות מע"מ מלקוחותיו ונדרש להעבירו ברשויות בניכוי המע"מ שהוא שילם. ניתן להפוך את הישות הזאת לחברה בע"מ כאשר עולה הרצון והצורך, והדבר נעשה בתהליך רישום מסודר. פתיחת העסק חייבת להיעשות בשני שלבים רצופים קודמים כאשר אין לדלג על אף אחת מהן. הראשון הינו אפיונו ומשמעותו הגדרת תחום העיסוק, קהל היעד, המוצר או השירות הנמכר, וכן, מיקומו המרכזי ושמו. בשלב הבא יש להכין תוכנית עסקית מתאימה שבה יש לחשוב על כל האלמנטים החשובים. בין היתר: הון ראשוני נדרש, עלויות הקמה, עלויות רכישת מוצרים, חומרי גלם, ציוד, הוצאות פרסום ושיווק ועוד. יש צורך להקדיש מחשבה גם לגיוס ההון הנדרש וכן הלאה.

סיוע ממומחים

מומלץ להיעזר ברואי חשבון, מנהלי חשבונות ו/או יועצים עסקיים אחרים היכולים גם לדאוג לרישום ברשויות המיסים, וללוות בהמשך.  כמובן שיש להתנהל נכון בניהול השוטף וכן, מול הרשויות לדיווח בכל מה שנוגע לתשלומי מע"מ, מיסים בגין הרווחים ועוד.

 

ניהול חשבונאי מקצועי

מומלץ לקבל שירות מחברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט. ברשותה תשתית מעולה הכוללת תוכנה מעולה ומקצועית לניהול עסקים מורשים מגוונים. היא מספקת ייעוץ, מידע, ותמיכה לכל לקוח על בסיס קבוע. התוכנה ידידותית מאוד ובאמצעותה מפיקים חשבוניות מס וקבלות הנחתמות דיגיטלית, דוחות שוטפים, ומסמכים אחרים שחלקם נשלח הלאה בצורה מקוונת.

 

פתיחת תיק עוסק מורשה

פתיחת תיק עוסק מורשה נדרשת מיד לפני התחלת הפעילות. אחת הסיבות לכך היא כי הוא נדרש להוציא חשבוניות מס וללא אישור מתאים נבצר הדבר ממנו. עוסק מורשה הוא עצמאי היכול לנהל פעילות עסקית בהיקפים גדולים. יש צורך לפתוח תיק במס הכנסה, במע"מ ובביטוח לאומי ובמידה והוא מעסיק עובדים אז גם תיק ניכויים. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט יכולה לספק לו תוכנת הנהלת חשבונות מקצועית ושירותי ניהול חשבונות כלליים.

 

פתיחת תיק עוסק מורשה – גם בשיטה מקוונת

פתיחת תיק עוסק מורשה ניתנת להיעשות על ידי הגעה למשרדי הרשות המתאימה. ניתן לפתוח עצמאית במשרדים האזוריים והמיקום נקבע על פי כתובת מיקום העסק. יחד עם זאת, ניתן לקבל שירות כזה ממומחים היכולים לפתוח את התיק גם במשרדים מרוחקים יותר וכאלו שהם עובדים מולם. בעל העסק נותן להם הרשאה מתאימה ואז הם פועלים בשמו ועבורו. רישום העסק מהווה שלב שלישי מתוך מספר שלבים אותם נהוג לעשות בכל פתיחת עסק. הראשון הוא אפיונו והשני הכנת תכנית עסקית עבורו. חובותיו של כל עסק כלפי הרשויות מתבטאים במספר נושאים. מול מע"מ הוא חייב לעבוד באופן חודשי או דו חודשי בהתאם לחוק. הוא גובה מלקוחותיו את המע"מ וחייב להעבירם לרשות. מותר לו לקזז את תשלומי המע"מ שלו עצמו בגין רכישת מוצרים ושירותים. אי העברת התשלום בזמן מהווה עבירה חמורה שקנסות בצידה. מול רשות מס הכנסה הוא חייב לדווח על הכנסותיו ולשלם מס לאחר קיזוז הוצאותיו.

רישום מסודר

לצורך הרישום יש למלא טפסים נדרשים ולצרף מסמכים שונים כמו: תעודת זהות, חוזה רכישת או שכירות משרד/מבנה לעסק, אסמכתא על ניהול חשבון בנק ועוד. את הרישום ניתן לעשות גם בצורה מקוונת.

 

פתיחת עוסק מורשה אונליין - שירות מקצועי

חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט הינה בעלת תשתית הכוללת גם משרד רואה חשבון מסודר ומקצועי. בעזרתו ובעזרת התוכנה המורשית ללקוח ניתן לנהל את כל הפעילות המסועפת והחשובה של כל עוסק מורשה. ריכוז השירות אצל ספק אחד מועדפת רבות, שכן, הוא מאפשר עבודה בראש שקט  בתוספת יחס אישי וצמוד.

 

חברת YPAY תמיד כאן בשבילך 

המידע במאמרים זמין חינם ללא הגבלת זמן

 

לפרטים נוספים ולסיוע בכל הקשור אל עוסק מורשה או חברה, פנו אל נציגי משרדנו דרך האתר או במייל service@ypay.co.il  או בטלפון 03-5607767   

שירותים נוספים
משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות' משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2023.

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

פתיחת תיק בחינם לעוסק שממשיך לנהל את חשבונותיו במשרדנו או שעורך את הדו"ח השנתי, אנו מזמינים אתכם לרכוש באתר או לפנות לטלפון  03-5607767 או במייל  Golan@GolanG.co.il

 

 

 

 

לינקים למקורות שונים

 

איך פותחים עסק ברשויות המס?

איך לפתוח תיק במס הכנסה 

שירות והדרכה לפתיחת עסק חדש – בחינם 

 

 

 

סרטונים מומלצים

 

 

פתיחת עסק 

 

 

 

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...