איך לפתוח תיק במס הכנסה- YPAY


על פי פקודת מס הכנסה כל אדם שפותח עסק או מתחיל לעסוק במשלוח יד כלשהו, חייב להודיע על כך לפקיד השומה באזור שבו העסק מתנהל. זאת, לא יאוחר מהיום שבו התחיל העיסוק במשלוח יד או היום שבו נפתח העסק – מועד שנקבע לפי תחילת פעילות שמניבה הכנסות פירותיות.

 
בשורות הבאות נלמד איך לפתוח תיק במס הכנסה ולמה לשים לב.

הודעה על פתיחת עסק
ראשית, חשוב לדעת שהודעה על פתיחת עסק היא חובה חוקית, אשר אי עמידה בה עלולה להוביל לסנקציות כגון קנסות, ובמקרים חמורים גם לאישום פלילי. לכן, אין לזלזל בהוראות הפקודה ולפעול בהתאם להן. יחד עם זאת, לא מדובר בעניין סבוך במיוחד ולמעשה ניתן לבצע את כולו באמצעות הפקס. כלומר, להעביר את הטפסים והנתונים הנדרשים לפקיד השומה, כאשר באתר רשות המיסים תוכלו לאתר את משרד הרשות המטפל באזור העסק ואת מספר הפקס שלו.

מה כלול בפתיחת תיק?
בהודעה הראשונה לפקיד השומה עליכם לציין את מספר תעודת הזהות, שמכם המלא, כתובתכם הפרטית, כתובת העסק ומהותו, שמו ותאריך פתיחתו, צילום של תעודת הזהות ומספר עוסק במע"מ. מכאן משתמע שיש לפתוח גם תיק עוסק פטור או מורשה במע"מ, ולשם כך תוכלו לעיין במדריכים הרלוונטיים. יש לציין כי אם אתם זוג נשוי תוכלו בתנאים מסוימים לרשום את האחד מכם כנישום שעל שמו מתנהל התיק. מעבר לכך, את הפנייה למשרד השומה ניתן לבצע גם באמצעות מילוי טופס שמספרו 5329, המוכר גם בשם "טופס לפתיחת תיק במס הכנסה", ואשר כולל את הפרטים האישיים, כל הדרוש לפתיחת העסק, וכן הצהרת מקורות הכנסה. בנוסף, תוכלו לצרף בקשה עבור ניכוי מס במקור, כלומר שמס ההכנסה ינוכה מהסכומים שמשלמים הלקוחות בעסק, ולכן ניתן להפחיתו מהמקדמות שתידרשו לשלם.
 
לאחר פתיחת התיק
בתוך ימים ספורים מעת שנפתח התיק במס הכנסה יגיע אליכם מכתב, המודיע שהתיק נפתח. המכתב יפרט את הענף המסוים שאליו העסק משתייך, יקבע מקדמות לתשלום, וכן את שיטת הנהלת החשבונות שלכם. יש לציין כי ניהול ספרי החשבונות מעוגן בהוראות הרלוונטיות למשלוח היד או סוג העסק, ושגם מי שנרשם כעוסק פטור במע"מ מחויב להן. במידה שאינכם יודעים כיצד לנהל את הפנקסים תוכלו לפנות אלינו או להגיע למשרד השומה ולקבל הדרכה.
כמו כן, אם אינכם יכולים לנהל את פנקסי החשבונות לפי ההוראה, תוכלו לפנות אל פקיד השומה שעשוי להעניק לכם פטור או הקלה.

לפרטים נוספים על פתיחת תיק במס הכנסה, פנו אל YPAY בטלפון 03-5607767. נציגינו ישמחו לספר לכם גם על אפשרויות לניהול חשבונות העסק באמצעים ממוחשבים.