תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

פתיחת תיק במע מ

 

איך פותחים עוסק פטור? פתיחת עסק חינם, פתיחת תיק במע"מ

 

יש לגשת לתחנת מע"מ הקרובה למקום העסק, או לחברת YPAY  שבה ניתן לפתוח בחינם דרך עמדת שע"מ תוכנה המקושרת למע"מ שבה אפשר למעשה לפתוח בצורה מהירה ללא המתנה בתור של משרדי מע"מ. במידה והעסק בשכירות יש להציג חוזה שכירות.
בפתיחת התיק אנו נמלא לך טופס 821 , נצרף תעודת זהות ומסמך המעיד כי יש לך חשבון בנק. אם החשבון הוא משותף אם בן/בת הזוג יתווסף טופס נוסף שבו הבן/בת מצהיר על כך שהוא מודע לכך שהחשבון משמש למע"מ.  בסוף הפעולה תשלח תעודת עוסק מורשה או פטור לפי החלטת הלקוח.

 


 

פתיחת תיק במס הכנסה 

בעל עסק עצמאי בניגוד לעובד שכיר מחויב להודיע לרשות המיסים על התחלת פעילות בעסק ולפתוח תיק במס הכנסה. פתיחת תיק לעצמאי במס הכנסה הינה פשוטה ומתבצעת על יד מילוי טופס 5329, הטופס כולל  פרטים אישים והצהרה על מקורות ההכנסה. פתיחת תיק במס הכנסה לעוסק פטור ופתיחת תיק במס הכנסה לעוסק מורשה הינה זהה ומתבצעת על אותו טופס 5329. פעולה זו של פתיחת תיק יכולה להתבצע במשרדי ypay  .

 

תיק במע"מ

פתיחת תיק במע"מ נדרשת עבור כל ישות לצורך דיווח ועוד. כך לגבי עוסק פטור החייב רק בדיווח על מחזורי מכירות ובנוסף, לעוסק מורשה או לחברה בע"מ. האחרונות אף מנפיקות חשבוניות מס אשר כוללת את הסכום עבור השירות או המכירה ובתוספת לו את סכום המע"מ הקבוע בחוק. הן אמורות להעביר את הסכום הנגבה לרשויות בניכוי הסכומים שהן שלמו לספקיהן. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט מספקת תוכנה מתאימה לניהול פעילות חשבונאית הכוללת גביית מע"מ.

פתיחת תיק במע"מ – במשרד האזורי של הרשות

 פתיחת תיק במע"מ מתבצעת ברשות על פי כתובת המגורים של העסק. ניתן לעשות זאת עצמאית או להיעזר במנהלי או רואי חשבון המספקים שירותים. ניתן להגיע למשרדים עצמם או בצורה מקוונת על ידי מילוי טפסים מתאימים. עוסק פטור אינו מחויב לגבות מע"מ ולהעבירו אבל כן להציג מחזורי מכירות לרשות המיסים לצורך חישובי מס נדרשים ממנו. שתי הישויות האחרות מחויבות בדיווח שוטף, חודשי או דו חודשי לרשויות. פתיחת תיק במע"מ, במס הכנסה ובביטוח לאומי על ידי עסקים נעשית בשלב האחרון ולפני הפעלתו. שני השלבים הקודמים קשורים בהקמתם וכוללים אפיון העסק והכנת תכנית עסקית. הם חיוניות מאוד על מנת שהעסק יהיה מוכוון מטרה. אפיון כולל הגדרת תחום הפעילות, בחירת קהל היעד וכולל גם בחירת מיקום ושם. תכנית עסקית נועדה להתוות דרך פיננסיות ולהציג ליזם את הבעיות שהוא ניצב מולן.

עזרה ממומחים

כאמור כדאי להיעזר במומחים אשר מחוברים בצורה מקוונת לרשויות. כל לקוח נותן למייצג אותו הרשאה לניהול התיק שלו וכך הוא פועל לרישום, לייצוג וכדומה. מומחים אלו אף מייעצים רבות בנושאים חשבונאיים שונים כולל תכנוני מס, החלטות פיננסיות ועוד.

 

פתיחת תיק מע"מ ושירותים נוספים - Ypay

כל עסק חייב להיעזר בתוכנת הנהלת חשבונות מקצועית ויעילה. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט הינה בעלת תשתית מעולה ומספקת תוכנות לניהול מערכת חשובות בעסקים מגוונים. באמצעותה, ניתן להוציא חשבוניות מס וקבלות הנחתמות דיגיטלית ומאושרות על ידי הרשויות. בנוסף, חשבוניות עסקה, הזמנות שירות, דוחות שוטפים ועוד. כל העבודה מול הלקוחות נעשית דיגיטלית, במהירות רבה ועם אפס טעויות.

 

תיק מע"מ

תיק מע"מ יש לפתוח לכל סוג של עסק. כך, לגבי עוסק מורשה, חברה בע"מ או עוסק פטור. שני העסקים הראשונים חייבים לגבות מע"מ מלקוחותיהם ולהעבירו לרשות על בסיס קבוע. עוסק פטור אינו חייב לעשות זאת אבל חייב לדווח מדי שנה לרשות  על הכנסותיו. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט מספקת תוכנת הנהלת חשבונות מקוונת ומקצועית וגם שירותי ניהול חשבונות מקיף, כך שניתן לקבל אצלה מידע וייעוץ.

 

תיק מע"מ – רישום בעת פתיחת העסק

תיק מע"מ יש  לפתוח מיד עם פתיחת העסק. הרישום נעשה במשרדים האזוריים של הרשות בהתאם לכתובת העסק. יחד עם זאת במידה והתהליך מתבצע על ידי מנהל או רואה חשבונות חיצוני, הרי שהוא יכול לבחור את מקום הרישום בהתאם למשרד האזורי מולו הוא פעיל. ניתן לעשות זאת על ידי הגעה למשרדים עצמם או באמצעות האינטרנט ברישום מקוון. עושים זאת על טופס מתאים מספר 821 המותאם עם שינויים לכל ישות. יש לצרף מסמכים שונים בהתאם לסוג הרישום לעסק דוגמת תעודת זהות, פרטי חברה, אסמכתא על קיום חשבון בנק, צילום חוזה שכירות או קנייה של מקום העסק ועוד. רישום במע"מ יש לעשות בצמוד לרישום במס הכנסה ובביטוח לאומי. מדובר על השלב השלישי בפתיחת כל עסק. שני הראשונים הם אפיון העסק והכנת תכנית עסקית.

התנהלות מול מע"מ

ישויות החייבות בגביית מע"מ מלקוחות והעברתו עושות זאת מדי חודש. התהליך הוא בחישוב המע"מ הנגבה בניכוי המע"מ שהן שלמו בעת שרכשו מוצרים ושירותים לפעילותן. אי העברת מע"מ במועד נחשבת לעבירה חמורה כלפה החוק, ובמקרים רבים, אי דיווח מביא להטלת קנסות כבדים. עוסק פטור אינו חייב בכך גם כי מתוקף הגדרתו הוא מוגבל למחזור שנתי של 107,692 שח.

 

פתיחת תיק מעמ בליווי מקצוענים

מומלץ לקבל שירותי הנהלת חשבונות ואספקת תוכנה מקצועית מחברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט. היא בעלת תשתית איכותית המאפשרת לה מתן שירות מקצועי ללקוחות המגיעים ממגזרים שונים. כל תוכנה תותאם ספציפית וכל שירות ייעשה עם יחס אישי. נותני השירות פועלים אף הם בצורה מקוונת מול רשות המע"מ, ולכן, כל התהליך הינו מסודר ומהיר.

 

פתיחת תיק מע"מ

פתיחת תיק מע"מ נדרשת עבור כל עצמאי וכל סוג ישות. כך לגבי חברה בע"מ, שותפות, עוסק מורשה, ועוסק פטור. יש הבדלים בהתנהלות של כל ישות מול הרשות. עוסק מורשה, חברה בע"מ ושותפות חייבות לגבות מע"מ מלקוחותיהן ולדווח עליו מדי חודש ואילו עוסק פטור אינו חייב בכך. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט מספקת שירותים אלו כמו גם תוכנת הנהלת חשבונות מקוונת ומקצועית וכדאי לקבל ממנה מידע וייעוץ.

 

פתיחת תיק מע"מ – בדרכים שונות

פתיחת תיק מע"מ ניתן לבצע עצמאית או באמצעות רואה ומנהל חשבונות. עושים את הרישום במשרדים האזוריים הקרובים לכתובת העסק. יחד עם זאת, רואי חשבון ומנהלי חשבונות יכולים לעשות זאת מול המשרד האזורי שמולו הם עובדים בלי כל קשר לכתובת הלקוח. הרישום יכול להיעשות גם דרך האינטרנט בצורה מקוונת. יש למלא את טופס 821 המתאים בשינויים קלים לכל הישויות. יש לצרף מסמכים שונים כמו: תעודת זהות, פרטי העצמאי או החברה, אסמכתא על קיום חשבון בנק, צילום חוזה שכירות או רכישת משרד או מבנה ועוד.  את הרישום עושים בצמוד לפתיחת תיק במס הכנסה ובביטוח לאומי. שלב הרישום הוא האחרון מבין 3 הקיימים בכל פתיחת עסק. שני הראשונים הם אפיון העסק והכנת תכנית עסקית.

התנהלות מול רשות המע"מ

כל עסק חייב לגבות את המע"מ בחשבוניות אותם הוא מנפק ללקוחות. בסוף כל חודש ובהתאם להוראות החוק הוא מרכז את כל הגביה ומשלם אותה לרשות. במידה והוא משלם מע"מ בתשלומיו עבור רכישות שלו הוא רשאי לקזז אותם. עוסק פטור אינו מחויב בכך מתוקף הגדרתו. יש לציין כי הוא מוגבל למחזור שנתי של 107,692 ₪.

 

שירות מקצועי

 מומלץ לקבל שירותים מחברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט. היא בעלת תשתית איכותית הכוללת תוכנת הנהלת חשבונות מקצועית ומשרד רואה חשבון פעיל המאפשרים לה מתן שירות מקיף ללקוחות המגיעים ממגוון רחב של מגזרים. נותני השירות מחוברים בעצמם בצורה מקוונת אל מערכות רשויות המס כולל המע"מ - מה שמייעל את העבודה מולן ולטובת כל לקוח - ותיק או חדש.

 

חברת YPAY תמיד כאן בשבילך 

המידע במאמרים זמין ללא הגבלת זמן

 

 

 

שירותים נוספים
משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות' משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2023.

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

פתיחת תיק בחינם לעוסק שממשיך לנהל את חשבונותיו במשרדנו או שעורך את הדו"ח השנתי, אנו מזמינים אתכם לרכוש באתר או לפנות לטלפון  03-5607767 או במייל  Golan@GolanG.co.il

עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ 


מנהל חשבונות דיגיטלי 

 

 

 

 

לינקים למקורות שונים

 

 

עוסק פטור או מורשה  

איך פותחים עסק ברשויות המס?

איך לפתוח תיק במס הכנסה 

שירות והדרכה לפתיחת עסק חדש – בחינם 

טפסים לרשויות המס 

עוסק פטור או מורשה או חברה

פתיחת חברה בעמ

פתיחת עוסק מורשה 

 

 

סרטונים מומלצים

 

 

 

פתיחת עסק 

עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ פתיחת תיק במעמ | חברה בעמ

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...