תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

דוח שנתי מס הכנסה

דוח שנתי לעצמאי עוסק מורשה - YPAY | במחיר הוגן החל מ 1,200 ש"ח בתוספת מע"מ 

על פי פקודת מס הכנסה, כל עוסק מורשה חייב בהגשת דוח שנתי על הכנסותיו למשרד פקיד השומה באזורו. מדובר בטופס שמספרו 1301 שאליו יש לצרף מסמכים נוספים, לפניכם מדריך מקוצר להגשת דוח שנתי לעצמאי.

  

הגשה של הדוח באינטרנט

כמעט בכל המקרים יש להגיש את הטופס באופן מקוון, כלומר למלא ולשדר אותו דרך אתר רשות המיסים באינטרנט. בתום השידור יש להדפיס שני העתקים של הטופס ולחתום עליהם. האחד מיועד לשמירה אצל הנישום עצמו, ואילו השני יוגש אל משרד פקיד השומה עד למועד האמור. יש לציין כי שידור הטופס המקוון בלבד אינו תופס, וחובה להגיש את העתק טופס 1301 ושאר המסמכים הרלוונטיים למשרד השומה. כמו כן, עד להגשת הדוח במשרד ניתן לבצע שינויים ולשדר מספר בלתי מוגבל של טפסים כשרק האחרון מביניהם נחשב. למרות האמור לעיל, אין צורך בשידור הטופס באינטרנט אם שני בני הזוג כבר הגיעו לגיל הפרישה, או שהכנסתם החייבת והמחזור העסקי נמוכים מ- 162,480 שקלים. הדבר נכון גם לגבי יחיד שהכנסתו או מחזור עסקיו נמוך מ- 81,240 שקלים.

 

סעיפים מרכזיים שיש למלא

דוח שנתי לעוסק מורשה מורכב ממספר חלקים מרכזיים, אותם יש למלא בתשומת לב. לפניכם סקירה שלהם:
1. פרטים כלליים – יש למלא את פרטיהם של שני בני הזוג, לרבות שמות, מספרי ת.ז, מספרי טלפון, כתובת וכדומה. כמו כן, יש לציין למי נוגע הדו"ח, כלומר להכנסות אחד מבני הזוג או שניהם, מעמדם כתושבים או עולים חדשים ומקורות הכנסה נוספים. בנוסף, יש לרשום את פרטי העסק לרבות שמו, סוג העיסוק וכתובת.
2. הכנסות מיגיעה אישית – כאן יש לכתוב את ההכנסה החייבת במס, כלומר המחזור העסקי ללא מע"מ פחות כל ההוצאות המותרות בניכוי. עוד יש לפרט תקבולים מהביטוח הלאומי, הכנסה כשכיר ופרטי מעסיק, תשלומים לכיסוי הוצאות רכב, טלפון סלולארי שהתקבל ממעסיק, מענק עבודה, סכומים שהופרשו לקרנות גמל והשתלמות, קצבאות ומענקי פרישה. לבסוף, יש לרשום את סך המחזור העסקי בשנת המס, לא כולל ההוצאות המותרות בניכוי.
3. הכנסות מרכוש – בחלק זה יש לפרט הכנסות מדמי שכירות, שכירות מוגנת ודמי מפתח, הכנסות כנישום בחברה משפחתית, פטנטים, דיבידנדים, ריביות על ניירות ערך, והכנסות נוספות שאינן מיגיעה אישית כמו שטח חקלאי שאינו מעובד על ידי הנישום.
4. ניכויים וזיכויים – יש לרשום את הניכויים האישיים המגיעים לנישום, לרבות תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה, תשלומים לקרן השתלמות ודמי ביטוח לאומי כעצמאי. עוד יש לפרט זיכויים שונים עבור בן הזוג, הילדים, עולים חדשים, משפחה חד הורית, תושב חוזר, תשלום מזונות ועוד.

 

 

דיווח מס הכנסה

דוח שנתי מס הכנסה מוכר בשם נוסף – דו"ח רווח והפסד. הוא מוגש בטופס מיוחד בסוף כל שנה וכל נישום יכול להגיש אותו בעצמו או להיעזר באיש מקצוע לעריכתו. מגישים אותו תוך פרק זמן הקבוע בחוק ואי הגשה נחשבת כעבירה פלילית. אי הגשה יכולה בנוסף, לגרום לרשות המיסים להטיל שומה באופן שרירותי שהינה, לרוב, גבוהה מהשומה האמיתית. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט מתמחה בנושאי הנהלת חשבונות שונים וניתן לקבל אצלה מידע וייעוץ.

 

דוח שנתי מס הכנסה – חשיבות לעריכה נכונה

דוח שנתי מס הכנסה כולל את כל ההכנסות וההוצאות הקיימות. ההכנסות מגוונות ומגיעות מעסק קיים, מדירות להשכרה, מדיווידנדים, ממכירת ניירות ערך, ממשכורת, מקצבאות וממקורות נוספים. במידה וההכנסות עולות על ההוצאות הרי שיש צורך לשלם מס ובמידה וההוצאות גדולות יותר מההכנסות אז אין רווח ובעל הדוח פטור מתשלום מס. במידה ויש רווח קטן אזי המס יהיה נמוך. ניתן להכין דו"ח נפרד לכל בן זוג או לערוך דו"ח משותף שמשלב את הכנסות שני בני הזוג. רבים בוחרים באפשרות השנייה שיכולה לרכז את כל הפרמטרים המשותפים בצורה מסודרת. בפועל, הכנת הדוח מורכבת יותר מאחר ויש צורך לקחת בחשבון פרמטרים נוספים דוגמת פטורים שונים  שמגיעים לכל אזרח על פי חוק. מדובר על הפרשות לקרנות השתלמות, לפנסיה, לביטוחי מנהלים וכדומה.

שירותים מקצועיים

הכנת דוח שנתי הינה משימה מורכבת ומומלץ להפקידה בידי מומחים לנושא. כל מי שאינו בקיא בתחום יכול לעשות טעויות חשבונאיות או טעויות שנובעות מחוסר ידע. המומחים מחוברים אוטומטית למערכות הממחשבות של מס הכנסה ויכולים לבצע פעולות פשוטות באמצעות הקלדה, לקבל התראות, לבקש ולקבל דחייה להגשת דוחות, לקבל מצב חובות ועוד פרטים און ליין. לכל אלה קיימת משמעות רבה בהתנהלות מול רשות המיסים.

 

הגשת דוח מס הכנסה ושירותי הנהלת חשבוניות און ליין

מומלץ לקבל שירותים מקוונים ויעילים מחברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט. היא מאופיינת במקצועיות רבה וכל השירותים נעשים במהירות רבה מבלי צורך בשימוש מיותר בנייר. היא בעלת הרשאה להוצאת החשבוניות והקבלות הנחתמות דיגיטאלית ומוכרות על ידי רשויות המס. היא נתמכת על ידי משרד רואי חשבון.

 

דוח שנתי

דוח שנתי מרכז לכל נישום את ההכנסות וההוצאות השנתיות. הוא מוגש לאחר סיום שנת המס. הרשויות נותנות לכל אחד די זמן להכינו כולל הסכמה להארכת מועד הגשה – אם הנסיבות מצדיקות זאת. אי הגשה מהווה עבירה פלילית ובנוסף, הרשות יכולה להגיש שומה על פי ראות עיניה והיא, לרוב, גדולה יותר מאמיתית. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט מספקת שירותי הנהלת חשבונות כוללים מקוונים וניתן לקבל אצלה מידע וייעוץ.

 

דוח שנתי – בעל חשיבות רבה

דוח שנתי הינו בעל חשיבות רבה לשני הצדדים. לנישום אשר מציג בצורה מדויקת את הכנסותיו והוצאותיו, ולרשות המיסים היכולה לגבות מס אמת. ההכנסות הן מהעסק, מהשכרת נכסים, מדיווידנדים, ממכירת נירות ערך משכר עבודה, מקצבאות פנסיה וכדומה. ההוצאות המוכרות נרשמות אף הן. בנוסף, יש לרשום סדרת פטורים שונים שהמדינה מעניקה לכל אחד, וכאן מדובר על הפרשות לקרנות השתלמות, לפנסיה, לביטוחי מנהלים וכדומה. אלו נחשבות להוצאות מוכרות המקוזזות מההכנסות. סיכום של כל ההוצאות וההכנסות הללו מגיע לידי ביטוי בשורה התחתונה הסופית אשר קובעת למעשה את גובה המס שיש לשלם. במידה והנישום משלם מקדמות שנתיות, אזי הן מקוזזות. ניתן להגיש שומה בצורה עצמית או להיעזר במומחים כמו: רואה חשבון, מנהל חשבונות וכדומה.

הכנת דו"ח מקצועי

זוגות המנהלים משק בית משותף יכולים להגיש דו"חות בנפרד או יחד. רבים מעדיפים את האפשרות השנייה שבה מרוכזים כל הפרמטרים שיש צורך לקחת בחשבון. לכל דו"ח יש לצרף את המסמכים המקוריים שהם מהווים למעשה, את האסמכתא לתקינותו. כמובן, שיש לשמור אותם היטב לאורך כל השנה. במקרים בהם נדרשת הצהרת הון, הרי שלדוחות יש משקל חשוב והם מהווים חלק בלתי נפרד מהן.

 

דוח שנתי למס הכנסה ושירותים מקוונים נוספים ב-Ypay

מומלץ לקבל שירות מחברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט בעלת הניסיון והתשתית המקצועית הצמודה. שירותיה המקצועיים המקוונים והאחרים יכולים לסייע רבות לכל לקוח ומנעת טעויות קריטיות בהגשת הדוחות. שירותים מקוונים מייעלים מאוד את כל המערכת וחוסכת ניירת משלוח מכתבים ומסמכים בדואר וכדומה. החברה מאושרת על ידי הרשויות לעיסוקה וחשבוניות המס והקבלות שלה נחתמות דיגיטלית ומוכרות על ידי רשויות המס.

 

הגשת דו"ח שנתי

הגשת דו"ח שנתי נדרשת בעיקר מעצמאים אשר מנהלים עסקים וגם מאחרים המקבלים הכנסות מעבר לעבודתם כשכירים.  הדו"ח המכונה גם דו"ח רווח והפסד מוגש בטופס מיוחד בסוף כל שנה. כל נישום יכול להגיש אותו בעצמו או להיעזר באיש מקצוע לעריכתו. על פי נתוני הדוח ורמת ההכנסה נקבע המס לתשלום. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט מספקת תכנת הנהלת חשבונות ושירותים נלווים נדרשים בתחום וניתן לקבל אצלה מידע וייעוץ.

הגשת דוח שנתי – בסוף כל שנה

הדוח מוגש בסיום כל שנת מס ולאחר מספר חודשים על פי הנקבע בחוק והחישוב הוא שנתי. קיימים בו סעיפי הכנסות והוצאות מוצהרות שיש למלא ברובריקות השונות. ההכנסות כוללת את אלו המגיעות מהעסק, משכר דירה, ממכירת ניירות ערך, מקצבאות פנסיוניות ואחרות. ההוצאות הן כל אלו המוכרות לצרכי מס בגין ניהול העסק. בסעיף ההוצאות נכנסים זיכויים ומרכיבים נוספים שהחוק מכיר בהם כמו הפרשות לקרנות השתלמות, לביטוחי מנהלים ועוד. אלו מוגבלות בסכום. ניתן להכין דו"ח נפרד לכל בן זוג או לערוך דו"ח משותף לשני בני הזוג. האפשרות השנייה, לרוב, מועדפת שכן, היא חוסכת זמן וכסף ונותנת תמונת מצב משותפת וברורה.

תשלום המס

 את המס משלמים לאחר שמגישים את הדו"ח לרשויות והן בודקות אותו וקובעות את הסכום הנדרש. במקרים רבים, משלם הנישום מקדמות ואלו מנוכות מהסך הנדרש. במקרים שונים בהם מתברר כי המקדמות ששולמו לאורך השנה גבוהות מהמס הנדרש, יזוכה הנישום בחשבונו. צריך לציין, כי הגשת דוח שנתי מחויבת על פי חוק ואי הגשתה עלולה להיחשב גם כעבירה פלילית. יותר מכך, הרשות עלולה לקבוע שומה על פי שיקול דעתה, ולרוב, היא גבוהה מהאמיתית בפועל.

שירות מקצועי לצורך הגשת מס הכנסה דוח שנתי

מומלץ לקבל שירות מחברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט. באמצעות תוכנת הנהלת החשבונות המקצועית שלה ניתן להוציא חשבוניות מס וקבלות, להוציא מסמכים מרוכזים לטובת הגשת  דו"ח שנתי ועוד. היא מגובה במשרד רואה חשבון בעל מוניטין היכול לטפל עבור הלקוח בכל המשימות הכרוכות בהגשת הדוח. הגשה מקצועית נעשית ללא טעויות, ובצורה הטובה ביותר ועשויה לחסוך כסף רב.

 

חברת YPAY תמיד כאן בשבילך 

המידע במאמרים זמין ללא הגבלת זמן


אתם מרגישים לבד? אנו נעזור לכם להגיש את הדו"ח. 
צרו קשר עמנו, אנו נלווה אתכם ונדריך אתכם עד למילוי הדו"ח במחיר אטרקטיבי ביותר . 
אנו במשרד רואה החשבון נשיא גולן ושות' , מציעים לכם דוח שנתי במחיר החל מ  1,200 ש"ח פלוס מע"מ בלבד!
מיטב רו"ח ויועצי המס שלנו יערכו ויבקרו את הדוח שלכם, יש לנו את הניסיון ויש לנו את הכלים, הצטרפו אלינו עוד היום! צרו קשר בטלפון  03-5607767 או במייל Golan@GolanG.co.il

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

שירות והדרכה לפתיחת עסק חדש – בחינם

חושב לפתוח חברה בע"מ, עוסק מורשה או עוסק פטור? אם כן – אנחנו כאן בשבילך! במשרד רואי החשבון נשיא גולן ושות ממתינים לך אנשי מקצוע ותיקים המתמחים
בכל סוגי העסקים, אשר ישמחו להעניק לך שירותי פתיחת עסק – ללא עלות! בנוסף לכך, אנו נלווה אותך בכל שלבי ההקמה תוך מתן ייעוץ מקצועי צמוד, ונספק פתרונות
פיננסיים מקיפים גם בהמשך הדרך. כל זאת, על מנת שתוכל לפתוח ולנהל עסק רווחי ומצליח הפועל באופן יעיל, מאורגן וחוקי.
(ניתן ללקוחות הממשיכים במשרדנו בהנהלת חשבונות או בשירות דוח אישי בתשלום).

  

YPAY הפקת חשבונית בחינם 

תוכנת YPAY מערכת הנהלת חשבונות מושלמת בשבילך!!! קלה לשימוש, ידידותית, וירוקה לסביבה. 
משרד רו"ח נשיא גולן ושות שנותן תמיכה שעוטפת אותך, ודואגת לעסקך ... לכל שאלה ולכל בעיה 
נסה את YPAY תוכנה המובילה בשוק והיא ניתנת בחינם, אז למה לשלם אם אפשר בחינם. 
ניתן להפיק בתוכנת YPAY   כל סוגי המסמכים : חשבונית מס , חשבונית מס קבלה, חשבונית זיכוי וקבלה . כמו כן , לנהל את כל הלקוחות והגביה שלך על דף אחד, בקלות ובנוחות. 
​​הצטרפו עוד היום, ותיהנו כמו רבים אחרים ממערכת ששולחת חשבונית דיגיטלית חינם וקבלה חינם ללקוחות שלכם בקלות.

 

 

 

 

 

לינקים למקורות שונים

 

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק מורשה | דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי למס הכנסה 

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק פטור | דוח שנתי לעוסק מורשה

דוח שנתי לעצמאיים 

 

 

סרטונים מומלצים

 

 

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...