דוח שנתי לעצמאי עוסק מורשה - YPAY | במחיר הוגן 750 שח


על פי פקודת מס הכנסה, כל עוסק מורשה חייב בהגשת דוח שנתי על הכנסותיו למשרד פקיד השומה באזורו. מדובר בטופס שמספרו 1301 שאליו יש לצרף מסמכים נוספים, לפניכם מדריך מקוצר להגשת דוח שנתי לעצמאי.

 

 

 

הגשה של הדוח באינטרנט

כמעט בכל המקרים יש להגיש את הטופס באופן מקוון, כלומר למלא ולשדר אותו דרך אתר רשות המיסים באינטרנט. בתום השידור יש להדפיס שני העתקים של הטופס ולחתום עליהם. האחד מיועד לשמירה אצל הנישום עצמו, ואילו השני יוגש אל משרד פקיד השומה עד למועד האמור. יש לציין כי שידור הטופס המקוון בלבד אינו תופס, וחובה להגיש את העתק טופס 1301 ושאר המסמכים הרלוונטיים למשרד השומה. כמו כן, עד להגשת הדוח במשרד ניתן לבצע שינויים ולשדר מספר בלתי מוגבל של טפסים כשרק האחרון מביניהם נחשב. למרות האמור לעיל, אין צורך בשידור הטופס באינטרנט אם שני בני הזוג כבר הגיעו לגיל הפרישה, או שהכנסתם החייבת והמחזור העסקי נמוכים מ- 161,030 שקלים. הדבר נכון גם לגבי יחיד שהכנסתו או מחזור עסקיו נמוך מ- 80,520 שקלים.

 

סעיפים מרכזיים שיש למלא

דוח שנתי לעוסק מורשה מורכב ממספר חלקים מרכזיים, אותם יש למלא בתשומת לב. לפניכם סקירה שלהם:
1. פרטים כלליים – יש למלא את פרטיהם של שני בני הזוג, לרבות שמות, מספרי ת.ז, מספרי טלפון, כתובת וכדומה. כמו כן, יש לציין למי נוגע הדו"ח, כלומר להכנסות אחד מבני הזוג או שניהם, מעמדם כתושבים או עולים חדשים ומקורות הכנסה נוספים. בנוסף, יש לרשום את פרטי העסק לרבות שמו, סוג העיסוק וכתובת.
2. הכנסות מיגיעה אישית – כאן יש לכתוב את ההכנסה החייבת במס, כלומר המחזור העסקי ללא מע"מ פחות כל ההוצאות המותרות בניכוי. עוד יש לפרט תקבולים מהביטוח הלאומי, הכנסה כשכיר ופרטי מעסיק, תשלומים לכיסוי הוצאות רכב, טלפון סלולארי שהתקבל ממעסיק, מענק עבודה, סכומים שהופרשו לקרנות גמל והשתלמות, קצבאות ומענקי פרישה. לבסוף, יש לרשום את סך המחזור העסקי בשנת המס, לא כולל ההוצאות המותרות בניכוי.
3. הכנסות מרכוש – בחלק זה יש לפרט הכנסות מדמי שכירות, שכירות מוגנת ודמי מפתח, הכנסות כנישום בחברה משפחתית, פטנטים, דיבידנדים, ריביות על ניירות ערך, והכנסות נוספות שאינן מיגיעה אישית כמו שטח חקלאי שאינו מעובד על ידי הנישום.
4. ניכויים וזיכויים – יש לרשום את הניכויים האישיים המגיעים לנישום, לרבות תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה, תשלומים לקרן השתלמות ודמי ביטוח לאומי כעצמאי. עוד יש לפרט זיכויים שונים עבור בן הזוג, הילדים, עולים חדשים, משפחה חד הורית, תושב חוזר, תשלום מזונות ועוד.