תמונה של קוד פייסבוק

תנאי שימוש בתוכנת האינטרנט ypay.co.il  ו/או וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ 

 

הגדרות 

Ypay  - וואי פיי , וואי פיי הנהלת חשבונות , וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ 

משתמש - כל אדם העושה שימוש כלשהו באתר

אתר – ypay.co.il  

שרות - שרותי Ypay על גבי רשת האינטרנט

תאור

Ypay הינו שרות על גבי רשת האינטרנט של חברת וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ אשר עוצב ותוכנן במיוחד לעצמאיים, ובעלי מקצועות חופשיים

השרות מאפשר ניהול ומעקב אחר ההכנסות וההוצאות בצורה קלה ומהירה.

כללי

בהסכם זה יעשה שימוש בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם תקפות ההסכם תחול על גברים ונשים כאחד.

Ypay  שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלו בכל עת וללא הודעה מראש.

כל המודולים החדשים שיתווספו או יגרעו לשירות יהיו כפופים לתנאי השירות.

המשך השימוש בשירות לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים אלו.

תנאי השימוש

השימוש שלך בשירות כפוף לתנאים הבאים.

הפרת אחד מהתנאים הבאים עלול להוביל לסיום מיידי של החשבון שלך.

בסימון התיבה " קראתי את הסכם השימוש ואני מאשר את הסכמתי לו " הנך מאשר בזאת כי אתה מקבל את ההסכם ותנאי השימוש של האתר ומודע  לכך כי השימוש שאתה עושה באתר מבוצע על אחריותך בלבד. , וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ לא תשא בשום אחריות לרבות אובדן נתונים, עיכוב

בגישה לאתר, פגיעה או נזק ישיר או עקיף, או תשלום בגין הפסדים או אובדן רווחים, כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש באתר או

במידע שהופק ממנו.

כל התנהגות שאינה הולמת מול העובדים של חברת וואי פיי או מנהליה, תוביל להפסקת השירות. השירות הינו בחינם ואין זה אומר שניתן לקלל לצעוק או להעליב את אחד מעובדי החברה.

הרשמה

אתה רשאי להשתמש באתר אך ורק למטרות חוקיות.

עליך להבטיח ולשמור את סיסמאות הגישה שלך ושל מורשים מטעמך.

אנא הקפד להחליף בתדירות גבוהה את סיסמאות גישה אלו.

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק או הפסד שיגרם בגין כישלון אבטחת פרטי הכניסה שלך ואו שימוש לרעה בפרטים אלו.

במידה ואתה משתמש בשרות למען אחרים עליך לוודא כי הנך מורשה לעשות כן.

רק בני אדם רשאים להשתמש בשירות. חל איסור ליצור חשבונות ע"י שיטות אוטומטיות שונות כגון סקריפטים, רובוטים, או שיטות אוטומטיות אחרות.

הדפסת העתקים וגיבויים ופטור מאחריות

עליך להדפיס ולשמור העתק של כל מסמך תיעוד פנים ( חשבונית מס, חשבונית מס קבלה, חשבונית עסקה, חשבונית זיכוי, קבלה, תעודת משלוח, הזמנת עבודה ) אשר מופק מתוכנת Ypay.

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ אינה יכולה להיות ערבה לכך שהשירות יהיה זמין בעת שאתה תזדקק למסמכים אלו. Ypay לא תישא בשום אחריות בגין נזק ישיר או עקיף, או תשלום בגין הפסדים או אובדן רווחים כתוצאה מאובדן נתונים ואי זמינות השרות באופן זמני או קבוע.

עליך לגבות ולשמור את נתוני המערכת באופן שוטף.

בנוסף עליך להדפיס ולשמור את כל הכרטיסים והדוחות שבמערכת מידי תקופה ( מומלץ פעם בחודש ).

הדוחות שיש להדפיס הינם דוח רווח והפסד, ספר תקבולים תשלומים, ספר הכנסות והוצאות וכן כל כרטיסי החשבונות שישנם במערכת.

את הדוחות והכרטיסים הנ"ל  יש לשמור במשך 7 שנים.

Ypay מיישמת מדיניות ונהלים בכדי למנוע אובדן נתונים הכוללים משטר גיבוי קפדני, אך אינה יכולה להיות ערבה לכך שמקרים מסוג זה אכן לא יתרחשו.

Ypay לא תישא בשום אחריות בגין נזק ישיר או עקיף, או תשלום בגין הפסדים או אובדן רווחים כתוצאה מאובדן נתונים ואי זמינות השירות באופן זמני או קבוע.

שיפוי 

הנך מתחייב לשפות את וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ או מי מעובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווחים, תשלום או הוצאה שיגרמו להם ובכלל זה שכר טרחה עורך דין והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

הינך מתחייב לשפות את וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ או מי מעובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה או תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלו או תכנים שמסרת או פרסמת באתר או קישורים שונים שביצעת לאתר.

גריעה מהשרות

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ יכולה לגרוע אותך מהשירות במקרים הבאים:

א.נרשמת מספר פעמים תחת שמות משתמשים שונים

ב.ביצעת מעשה או מחדל שעלול לפגוע במשתמשים אחרים

ג.לא ביצעת פעילות כלשהי בשירות בתקופה העולה על ארבעה חודשים וקיבלת על כך התראה בדואר אלקטרוני אותו מסרת בעת ההרשמה לשירות, או דואר אלקטרוני אחר הנמצא בידי חברת וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ לפני פעולת המחיקה.

ד.ביצעת מעשה או מחדל, או ניסיון לביצוע מעשה או מחדל, או מעשה הנחזה על פניו לסייע או לעודד ביצועו של מעשה שכזה, תוך כדי השימוש באתר, העשוי לפגוע בחוקי מדינת ישראל.

ה.ביצעת פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות

ו.הפרת תנאי מהסכם זה

אבטחת מידע ופטור מאחריות

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ עושה שימוש באמצעי אבטחה סבירים התואמים המקובל באתרים מסוג זה. אמצעי האבטחה כוללים בין היתר מערכי גיבוי,הצפנת נתונים וחומות אש. למרות האמור לעיל קיים סיכון של חדירה למאגרי המידע של האתר.

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ לא תהה אחראית לנזק או הפסד שיגרם בעקבות פריצה למאגר הנתונים כאמור ועל שימוש שיעשה המידע זה.

זמינות השירות ופטור מאחריות   

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ אינה מתחייבת שהשרות יהיה תמיד זמין.

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ אינה מתחייבת שהשרות לא יופרע.

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ אינה מתחייבת שהשרות יינתן כסדרו ללא הפסקות.

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ עושה את מיטב מאמציה שתקלות מסוג זה אינן יקרו, אך אינה יכולה לתת ערבות לדבר שכזה.

באישור הסכם זה הינך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה בנדון במקרים מסוג זה.

סרוב למתן גישה ורישום משתמשים חדשים   

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו וכן לסרב לרשום משתמשים חדשים וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

תכני האתר ופטור מאחריות

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ

חשבונות בע"מ בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר  פרסום תכנים באתר.

המידע אשר באתר אינו משמש תחליף לייעוץ מקצועי ואינו בגדר חוות דעת מקצועית.

אנו ממליצים לך לקבל חוות דעת מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע שבאתר.

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ אינה אחראית בשום צורה ואופן לנכונות המידע אשר מפורסם במדריכים המקצועיים השונים בפורום ובבלוג, ולא תשא בשום

אחריות לרבות בגין נזק או הפסד אשר נגרם בעקבות שימוש במידע זה.

שלמות ודיוק הנתונים ופטור מאחריות

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ עושה ככל שביכולתה בכדי שהתחשיבים והמידע המופקים מתוכנת ypay יהיו שלמים ומדויקים ובהתאם להוראות החוק.

אולם יתכן מצב שיהיו שגיאות שונות עקב טעויות אנוש, שגיאות בקוד, בעיות חומרה או תוכנה או בעיות שונות הקשורות לתקשורת בין מחשבים.

במקרים מעין אלו וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ לא תהיה אחראית בגין נזק או הפסד או הוצאה כספית של המשתמש.

באישור הסכם זה הינך מסכים בזאת כי לא תהא לך כל תביעה בנדון.

הפסקת שירות

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ יכולה להפסיק את השירות באופן זמני או קבוע בכל עת.

הודעה על הפסקת השירותים תפורסם באתר תוך זמן סביר מראש.

לאחר ההודעה על הפסקת השירות תהה רשאית וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ למחוק את הנתונים הנמצאים באתר.

באישור הסכם זה הינך מסכים בזאת כי לא תהיה לך כל תביעה בנדון.

דמי גישה ומנוי

השימוש בשירות ובאתר אינו כרוך בתשלום, אלא אם צוין אחרת.

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ יכולה לבחור להתחיל לחייב עבור השירות או חלק ממנו בכל עת.

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ לא תישא באחריות לך או לצד שלישי בגין כל שינוי במחיר או הפסקת השירות באופן זמני או קבוע.

מבנה האתר

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, צורתו, ועיצובו.

שינויים מסוג זה עלולים לגרום לשיבושים שונים ועלולים לעורר אי נוחות.

באישור הסכם זה בינך מסכים בזאת שלא תהה לך כל תביעה בנדון.

הקשר בין המשתמש לבין פרילאנס הנהלת חשבונות בע"מ ומי מעובדיה ופטור מאחריות

כל פניה לחברת וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ בין באמצעות הטלפון, המייל, הפורום או כל אמצעי אחר, תשובתם של וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ או מי מעובדיהם תחשב כאמירה כללית המחייבת בדיקה מעמיקה עם אנשי מקצוע מתאימים.

תמיכה מקצועית

האתר מוגש לציבור כמו שהוא, As Is, ללא תמיכה מקצועית, ללא הדרכה, וללא מענה לפניות שונות אשר יגיעו לחברת וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ

וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ על פי שיקול דעתה הבלעדי תענה מפעם לפעם לפניות שונות אך אינה מתחייבת לעשות זאת.

רק המנויים על שרותי התמיכה השנתית או בעלי שרות מנהל חשבונות אישי זכאים לתמיכה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ 

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין

באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת

הסכמה בכתב ומראש מוואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ.

דפדפנים שבשימוש

השימוש באתר מותאם לכל הדפדפנים התקניים, האתר עובד בצורה מיטבית בדפדפן מסוג chrom.

הסעד הבלעדי למי שאינו מרוצה מתנאי השימוש או השירות של האתר

במידה ואינך מרוצה מחלק כלשהו של השירות או האתר, או אחד מתנאי השימוש, הסעד היחידי והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ 

קבלת הסכם השימוש.

סמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם. סמכות השיפוט הבלעדית נתונה

לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.