תמונה של קוד פייסבוק

תנאי שימוש

תנאים כלליים לשימוש בשירותי YPAY
וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ  (להלן גם: " החברה ") מפעילה שירות המאפשר ניהול
ומעקב אחר ההכנסות וההוצאות בצורה קלה ומהירה על גבי רשת האינטרנט באתר החברה: ypay.co.il
(" האתר "), אשר עוצב ותוכנן במיוחד לעצמאיים, ובעלי מקצועות חופשיים (" השירות ").
השימוש בשירות ובכלים המוטמעים בו, ייעשה בכפוף לתנאים המפורטים להלן בתקנון זה
(להלן - " תנאי השימוש ").
השימוש בכל המודולים, הפיצ'רים ואפשרויות השימוש שיתווספו לשירות בעתיד, יהיה כפוף לתנאי השימוש.
השימוש בלשון זכר או נקבה בתנאי השימוש נעשה לצורך הנוחות בלבד ותנאים אלו יחולו על כל משתמשי השירות, גברים ונשים כאחד.
המשתמשים באתר (להלן: " את" או " אתה" או: " המשתמשים") נדרשים לקרוא תקנון זה בעיון בטרם שימוש בשירות שכן המשך השימוש מהווה הסכמת המשתמשים להוראות תקנון זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר.
אינכם רשאים לעשות שימוש בשירות אם אינכם מסכימים לתנאים אלה.
כללי
הרשמה
הדפסת העתקים וגיבויים ופטור מאחריות
שיפוי 
גריעה מהשרות
אבטחת מידע ופטור מאחריות
זמינות השירות ופטור מאחריות   
סרוב למתן גישה ורישום משתמשים חדשים   
תכני האתר ופטור מאחריות
שלמות ודיוק הנתונים ופטור מאחריות
פטור כללי מאחריות
הפסקת שירות
דמי גישה ומנוי
תנאי תשלום של דמי מנוי - מוצר פאסיבי
מבנה האתר
תמיכה מקצועית
קניין רוחני וזכויות יוצרים
דפדפנים שבשימוש
הסעד הבלעדי למי שאינו מרוצה מתנאי השימוש או השירות של האתר
סמכות שיפוט
טוען...