תמונה של קוד פייסבוק

תנאי שימוש

הגדרות 
תאור
כללי
תנאי השימוש
השימוש שלך בשירות כפוף לתנאים הבאים.
הפרת אחד מהתנאים הבאים עלול להוביל לסיום מיידי של החשבון שלך.
בסימון התיבה " קראתי את הסכם השימוש ואני מאשר את הסכמתי לו " הנך מאשר בזאת כי אתה מקבל את ההסכם ותנאי השימוש של האתר ומודע  לכך כי השימוש שאתה עושה באתר מבוצע על אחריותך בלבד.
וואי פיי הנהלת חשבונות בע"מ לא תשא בשום אחריות לרבות אובדן נתונים, עיכוב בגישה לאתר, פגיעה או נזק ישיר או עקיף, או תשלום בגין הפסדים או אובדן רווחים, כתוצאה מפעולה או אי פעולה, שימוש או אי שימוש באתר או במידע שהופק ממנו.
הרשמה
הדפסת העתקים וגיבויים ופטור מאחריות
שיפוי 
גריעה מהשרות
אבטחת מידע ופטור מאחריות
זמינות השירות ופטור מאחריות   
סרוב למתן גישה ורישום משתמשים חדשים   
תכני האתר ופטור מאחריות
שלמות ודיוק הנתונים ופטור מאחריות
הפסקת שירות
דמי גישה ומנוי
מבנה האתר
תמיכה מקצועית
קניין רוחני וזכויות יוצרים
דפדפנים שבשימוש
הסעד הבלעדי למי שאינו מרוצה מתנאי השימוש או השירות של האתר
סמכות שיפוט
טוען...