תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

הצהרת הון

דוח הצהרת הון 

דוח הצהרת הון נדרש על ידי רשות המיסים כשנה עד שנתיים לאחר שנפתח לראשונה תיק במס הכנסה. לאחר מכן, בשנים הבאות יתבקש הנישום למלא הצהרות נוספות לצורך השוואה. מטרתו של דוח הצהרת הון מס הכנסה היא לספק לרשות המיסים תמונה פיננסית של הנישום ומשפחתו, ולהשוות את התמורות במהלך השנים. בתוך כך, הרשות משתמשת בהצהרה כדי לאתר הכנסות ונכסים בלתי מדווחים, ולהצליב מידע מול רשויות ונישומים אחרים. בשורות הבאות נתאר את האופן שבו יש למלא הצהרת הון מס הכנסה.

מה ממלאים בדוח?
ראשית, חשוב לדעת כי הגשת הצהרת הון נדרשת לאחר שלושה חודשים מיום שנשלחה לנישום, וכמעט תמיד היא נשלחת בתום שנת המס. ההצהרה עצמה אמורה לשקף את כל הרכוש שיש ברשות המשפחה, כלומר בני הזוג וילדיהם עד לגיל 18 שנים. מדובר בין היתר בדירה, רכב, חשבונות בנק, קרנות השתלמות, הלוואת וכדומה – אותם נפרט בהמשך. בהתאם לנתונים שמולאו יש לצרף מסמכים רלוונטיים כגון אישור יתרה מהבנק, הלוואות, תיעוד שיפוץ דירה, חוזי מכר, תשלום מס רכישה, אישורי תשלומים על ביטוח חיים, רכישה של תכולת דירה וכלי רכב.

 

סעיפים חשובים בהצהרת ההון

כאמור, לפי פקודת מס הכנסה הצהרת הון כוללת שורה ארוכה של נכסים והתחייבויות, ובכל אחד מהם יש לשים לב לדקויות. לדוגמא, אם רכשתם או מכרתם דירה עליכם לציין את תשלומי מס הרכישה והשבח, דמי תיווך, שכרו של עורך הדין, היטלי השבחה, תוספות בניה שביצעתם וכל האמור בחוזה המכר. מאידך, בכל הקשור לחסכונות פנסיוניים עליכם לפרט כל תשלום שהעברתם לקופות, לא כולל התשלומים שהועברו על ידי מעסיקי בני הזוג. באשר לחשבונות והלוואות, הבנק שולח מדי שנה סיכום של כל היתרות, אותו ניתן לצרף אל טופס הצהרת ההון, ותמיד ניתן לפנות לבנק כדי שיוציא סיכום נוסף. יחד עם זאת, אם נטלתם הלוואות או קיבלתם אותן ממכרים חשוב מאוד לפרט בהצהרה את הסכומים, הריביות, התאריכים, התנאים להחזר וכדומה, ומומלץ שגם יהיה חוזה חתום ביניכם שיצורף להצהרה.

מה קורה לאחר המילוי?
אחרי שהגשתם לפקיד השומה את הצהרת ההון ייערכו בדיקות לצורך אימות, במטרה לוודא שההון שברשותכם אכן הושג בדרכים המפורטות. זאת בהשוואה להצהרה הקודמת שהגשתם. מדובר בבדיקה מקיפה המתחשבת בנתונים רבים כגון נסיעות לחו"ל, תשלומי מיסים שוטפים, ביטוחים נוספים וכיוצא בזאת. התוצאות שמתקבלות נבחנות מול תוכנות מחשב סטטיסטיות של רשות המיסים, ואם מתקבלת סטייה משמעותית ייתכן שתידרשו להסביר אותה. במידה שההסברים לא יניחו את דעתו של פקיד השומה, סביר להניח שתידרשו בתשלום מיסים על ההפרשים שלא הצלחתם להסביר.

לפרטים נוספים אודות טופס הצהרת הון עוסק פטור או מורשה, פנו אל YPAY  בטלפון 03-5607767.

אנו נשמח לעמוד לרשותכם ולספר לכם על אפשרויות מתקדמות לניהול חשבונותיכם העסקיים באמצעים ממוחשבים.

 

כמה עולה הצהרת הון

הדרישה להצהרת הון מגיעה מרשויות המס המעוניינות לקבל מידע על הכנסות לצורך קביעת המס שהנישומים חייבים לשלם בגינם. התהליך מתנהל כך שמס הכנסה מבקש מהנישום מילוי הצהרת הון בפעם הראשונה  וכל כמה שנים הוא מבקש הצהרה נוספת. ההשוואה בין שתי הצהרות ההון היא זאת שמספקת תמונה לגבי רווחי האנשים. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט מתמחה בין היתר, בנושא וניתן לקבל אצלה מידע וייעוץ.

הצהרת הון – חשיבות רבה להגשה נכונה

בעיקרון - אין הגבלה על הסכומים שכל אחד יכול להרוויח בגין פעילותו אבל המס חייב להיות משולם בהתאם לדרישות החוק. לשכירים ששכר העבודה שלהם הינו  מקור הכנסה יחיד אין בעיה כי המס מחושב על ידי המעסיק, אבל לעצמאים, בעלי חברות, עוסקים מורשים או פטורים, בעלי נכסים ועוד יש הכנסות שמדווחות בדרכים שונות. אחד הכלים שיש בידי מס הכנסה לבדיקת אמיתות הדיווח על ההכנסות הוא באמצעות הצהרת הון. מדובר על הכנסות משכר עבודה, מתקבולי דיווידנדים ומתנות, מדמי שכירויות מנכסים, מרווחים מהשקעות שונות ומתוכניות חיסכון ועוד. רוב ההכנסות הללו  נכללים בדיווחים שנתיים שמדווחים לרשויות. לצד ההכנסות יש צורך לדווח על ההוצאות שהיו לאורך התקופה ומדובר על הוצאות מחייה, רכישת נכסים, מתן מתנות (אם היו כאלו), נסיעות לחו"ל, השקעות ועוד. ההכנסות מול ההשקעות אמורות להיות מאוזנות. בכל מקרה של חוסר התאמה יצטרך המדווח להסביר מהיכן מגיע הפער.

היערכות

יש צורך להיערך היטב להצהרת הון וההיערכות אמורה להיעשות לאורך כל התקופה שבין הצהרות ההון ובין היתר לשמור על כל המסמכים המקוריים הנוגעים לפעילות העסקית, להשקעות, להכנסות, להעברות בנקאיות ועוד. צריך לציין כי רשות המסיים מקבלת, לרוב, רק מסמכים מקוריים. מומלץ מאוד להכין הצהרת הון בעזרת מומחה לכך על מנת למנוע טעויות קריטיות שעלולות לגרום לתשלומי מס מיותרים.

שירות מקצועי בעת מילוי הצהרת הון רשות המיסים

מומלץ לקבל שירות מקצועי מחברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט. ניתן לנהל דרכה את כל הנהלת החשבונות, כולל קבלת דוחות מרוכזים ושמירתם במערכת עד לשימוש בהם בעת הגשת הצהרת הון. השירות כולל אספקת התוכנה, הדרכה בשימוש בה, תמיכה קבועה, שירותי רואה חשבון ועוד.

 

הגשת הצהרת הון

הגשת הצהרת הון נדרשת מעצמאים, בעלי עסקים ואחרים על פי דרישת רשות המיסים. היא נדרשת אחת לכמה שנים. ההצהרה הראשונה חשובה מאוד מאחר והיא מהווה בסיס לאלו המגיעות אחריה. היא כוללת דיווח על הכנסות והוצאות לאורך השנים, נכסים השקעות ועוד. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט משווקת תוכנת הנהלת חשבונות דיגיטלית מקצועית ומספקת שירותי ראיית והנהלת חשבונות לעסקים.

הגשת הצהרת הון – בעזרת מומחים לנושא

הגשת הצהרת הון חייבת להתבצע היטב וללא טעויות מכל סוג. חשיבותה הינה רבה, שכן, יש צורך להוכיח כי ההכנסות וההוצאות היו מאוזנות. פער בין הוצאות גבוהות לעומת הכנסות מועטות יותר יחייב כל מגיש לספק הסברים. בנוסף, הוא יצטרך לשלם מיסים בהתאם לחוק. כידוע, כל עצמאי ובעל עסק מגיש דו"חות שנתיים המעידים על הכנסות. אולם אין בהם את כל המידע הנדרש כמו רכישת דירות ונכסים, השקעות ועוד. בהצהרת הון יש לדווח על הכול. כך לגבי הכנסות משכר עבודה, מדיווידנדים, מרווחים בבורסה ובהשקעות אחרות ועוד. יש צורך להכניס את כל הנכסים הקיימים ולספק הסבר לגבי מקורות רכישתם. הדיווח כולל גם נכסים של בני משפחה מדרגה ראשונה על פי דרישות החוק. בנוסף, יש לדווח על הוצאות חריגות כמו טיולים לחו"ל, מתנות לבני משפחה ועוד.  לצד ההצהרה עצמה יש לצרף את כל המסמכים המקוריים הנדרשים. משום כך, מומלץ לשמור אותם בקלסר מיוחד.

תהליך מסודר

לאחר איסוף החומר מכינים את ההצהרה ולפני הגשתה בודקים שהיא תקינה ויש שוויון בין ההכנסות וההוצאות. במקרים רבים מתברר כי נשכחו מספר פרטים אותם יש להוסיפם כדי לאזנה טוב יותר. רשויות המס בודקות את ההצהרה ומצליבות מידע קיים אצלם.

מחיר הצהרת הון לכל כיס ושירות מקצועי

מומלץ לקבל שירות מחברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט בעלת הניסיון. ברשותה תשתית מתאימה לפעילותה הכוללת משרד רואה חשבון מקצועי המתמחה גם בהכנת הצהרת הון. המומחים העובדים בו מכירים לעומק את ההצהרה הנדרשת כולל כל הסעיפים הקטנים והחשובים שיש לקחתם בחשבון. הם יכולים לייעץ, ולייצג היטב כל לקוח אל מול רשויות המיסים. כך ניתן למנוע טעויות מביכות ואחרות.

 

הצהרת הון מס הכנסה

הצהרת הון מס הכנסה הינה אחד הכלים הקיימים ברשות מס הכנסה לבדיקת אמיתות הדיווח של הנישום על הכנסותיו לאורך השנים. היא נוספת לרוב, לדו"חות השנתיים שהדיווחים בהם מהווים חלק ממנה.  היא מיועדת לכל אלו שיש להם הכנסות מעסקים ועוד שמדווחות בדרכים שונות. מס הכנסה מבקש מהנישום מילוי הצהרת הון בפעם הראשונה  וכל כמה שנים הוא מבקש הצהרה נוספת כאשר ההשוואה בין שתי הצהרות ההון היא זאת שמספקת תמונה לגבי רווחי האנשים. חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט הינה בעלת משרד רואי חשבון המתמחה בתחום וניתן לקבל אצלה ייעוץ בנושא.

הצהרת הון מס הכנסה - הכנסות מול הוצאות

הצהרת הון יש למלא בקפדנות ולצרף מסמכים מקוריים.  יש לדווח על הכנסות משכר עבודה, תקבולי דיווידנדים, שכירויות מנכסים, תקבולי מתנות, רווחים מהשקעות שונות. לצד ההכנסות יש צורך לדווח על ההוצאות שהיו לאורך התקופה ומדובר על הוצאות מחייה, רכישת נכסים, מתן מתנות, נסיעות לחו"ל, השקעות רכוש בחו"ל ועוד. הדבר כולל רכוש הרשום על בני משפחה מדרגה ראשונה בהתאם להגדרת החוק. ההכנסות מול ההשקעות אמורות להיות מאוזנות. בכל מקרה של חוסר התאמה יצטרך המדווח להסביר מהיכן מגיע הפער, ובנוסף, יצטרך לשלם את המס הנקבע בעקבות בדיקת הצהרה. משום כך, מומלץ להחזיק את כל המסמכים בקלסר מיוחד.

מי חייב להגיש?

הצהרת הון ראשונה מוגשת לכל מי שפתח, עסק, בין אם הוא עוסק פטור או עוסק זעיר. לכל מי שהפך לבעל מניות בחברה,  לכל מי שיש עליו מידע שהוא מחזיק ברכוש שאינו מדווח ועוד. הרשות יכולה, בנוסף, להחליט על הגשת הצהרת הון לכל אחד וזאת על פי שיקוליה השונים.

 

הצהרת הון ראשונה מחיר מפתיע במיוחד

חברת YPAY הנהלת חשבונות באינטרנט משווקת תוכנת הנהלת חשבונות מקצועית המוציאה חשבוניות, קבלות, ודוחות שונים. כל אלו הינם מסמכים המוכרים על ידי הרשויות ומשמשים בסיס להגשתם בהצהרת ההון.  מומחיה יכולים, כמובן, לסייע בהכנתה. הם מכירים לעומק את כל הסעיפים הקטנים, מכירים את הדינאמיקה מול רשות ופקידי המס ויודעים להתמודד מולם. כך ניתן להימנע מטעויות העלולות לגרום לנזקים כספיים.

 חברת YPAY תמיד כאן בשבילך

המידע במאמרים זמין ללא הגבלת זמן

 

שירותים נוספים
משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות' משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2023.

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

פתיחת תיק בחינם לעוסק שממשיך לנהל את חשבונותיו במשרדנו או שעורך את הדו"ח השנתי, אנו מזמינים אתכם לרכוש באתר או לפנות לטלפון  03-5607767 או במייל  Golan@GolanG.co.il

עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ 


מנהל חשבונות דיגיטלי 

 

 

 

 

לינקים למקורות שונים

נשיא גולן ושות' רואי חשבון 

מערכת וואי פיי  
פייסבוק    

המדריך המלא להגשת הצהרת הון למס הכנסה 

שירותים חשבונאיים 

 

סרטונים מומלצים

 

 

חשבונית ירוקה | חשבונית דיגיטלית 

חשבונית דיגיטלית | חשבונית ירוקה 

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...