תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

מי חייב במס?  - YPAY

מי חייב במס? 

 

האם תושב ישראל שהגיע לגיל 18 חייב בהגשת דו"ח? 
כן, תושב ישראל שהגיע לגיל 18 בשנת המס חייב בהגשת דוח.

האם בן זוג שאינו בן הזוג רשום חייב להגיש דוח? 
כן, בן זוג - שלא "בן זוג רשום" - שבדוח הצהיר שרוצה לדווח על הכנסותיו לבד.האם תושב שטרם הגיע לגיל 18 אך הכנסתו החייבת (לשנת 2019) הינה בסכום של לפחות 81,570 ש"ח, חייב בהגשת דוח?
כן, תושב ישראל שטרם הגיע לגיל 18 אך הכנסתו החייבת (לשנת 2019) הינה בסכום של לפחות 81,570 ש"ח חייב בדוח 

האם תושב חוץ חייב בהגשת דו"ח?
כן, תושב חוץ שהפיק הכנסה חייבת בארץ חייב בדוח שנתי .

האם אדם שבשנת המס מכר מקרקעין או עשה פעולה כלשהי באיגוד (מס שבח) ולא שילם מס שבח או שפרסו לו את המס, חייב בדוח שנתי?
כן 

האם תושב ישראל שנהנה מכספי נאמנות חייב בדוח שנתי?
כן, תושב ישראל שמלאו לו לפחות 25 וכספי הנאמנות שקיבל מעל 500,000 ש"ח 

האם בעל שליטה בחברה חייב בהגשת דוח שנתי?
כן, בעל שליטה בחברה חייב בדוח שנתי אישי .

האם כל אדם שעשה פעולה אשר חייב בדיווח חייב להגיש דוח שנתי?
כן בהחלט, כל אדם שעשה פעולה אשר חייבת בדיווח, חייב בדיווח דוח שנתי

האם יחיד ששהה בשנת המס לפחות 183 ימים חייב בדיווח דוח שנתי?
כמה ימי שהייה בארץ נחויב בהגשת דוח?
כן , יחיד ששהה בשנת המס לפחות 183 ימים , או ששהה 30 יום בשנה זו וסה"כ בשנת המס הנוכחית ושנתיים קודם שהה לפחות 425 ימים.

אם העברתי סכום הגבוה מ 500,000 ש"ח לחו"ל האם אני חייב בדיווח דוח שנתי?
כן, יחיד תושב ישראל שבמהלך 12 החודשים העביר לפחות 500,000 ש"ח לחו"ל חייב בדיווח דוח שנתי.

האם פקיד שומה יכול לחייב כל אחד להגיש דוח?
כן בהחלט, פקיד שומה יכול לדרוש מכל אחד להגיש דוח, אפילו אם אינו חייב לפי דרישות אלו.

 האם ניתן לבקש גם פטור?
מתי ניתן לבקש פטור?
ניתן לבקש פטור, כאשר ההכנסות בשנת המס נובעות אך ורק ממקורות אלו ובתנאי כמובן שלא יעלו על התקרות הרשומות כאן

אם הרווחתי פחות מ 651,000 ש"ח האם אני יכול לבקש פטור?
כן, ניתן לבקש פטור מהגשת דוח שנתי אם הכנסתי ממשכורת ואם נוכה ממנה מס כחוק, וסכום ההשתכרות לא עלה על 651,000 ₪ בשנת 2019 (ניתן לאחד משכורות מכמה מעבידים).

האם דמי שכירות ממגורים חייבות בדיווח ובהגשת דוח?
לא, דמי שכירות ששולם עליהם מס (10%) ובלבד שההכנסה מהם לא עלתה על 338,000 ש"ח לשנה לא חייבות בהגשת דוח.

האם הכנסות שהופקו בחו"ל חייבות בדוח שנתי?
לא, עם התניה, הכנסות חוץ (הכנסות שהופקו בחו"ל או הכנסה ממכירת נייר ערך של חברה ישראלית הנסחרת בחו"ל)- הכנסה נקבע לה פטור ממס או שנוכה ממנה מלוא המס במקור ושסכומה לא עולה על 338,000 ש"ח.

האם הכנסות מריבית חייבות בדוח שנתי?
כן, אם סכום ההכנסה עולה על 645,000 ש"ח, אם פחות יש אפשרות לבקש פטור

האם על הכנסות ממכירת ני"ע יש חובת דיווח בדוח שנתי?
כן , אם ההכנסה ( מחזור מכירות) עולה על 2,530,000 ש"ח נכון לשנת 2019.

האם על הכנסות מקצבת חוץ יש לדווח בדוח שנתי?
כן, אם הכנסה מקצבת חוץ – שזה בעצם הכנסה מקצבה שמקבל ישראלי אבל מחו"ל, והמס עליה חושב לפי סעיף 9ג לפקודה, והכנסה זו עולה על 338,000 ש"ח בשנה.

פטור

האם בגין הכנסה נוספת יש פטור מדווח בדוח שנתי?
כן זה פטור, הכנסה נוספת שהיא למעשה כל הכנסה שנוכה ממנה מס בשיעור הגבוה מ47% ( או אם נקבע בחוק מס נמוך יותר או באישור פקיד שומה בשיעור שאינו נמוך מ30% או הכנסה שאינה מעסק ומשלח יד)

מהם הסכומים שניתן בגינם פטור?
להלן הסכומים שניתנו בגינם פטור בשנת המס 2019
מהו גובה השכר שניתן לקבל פטור בהגשת דוח שנתי?
גובה השכר השנתי שניתן לקבל ממנו פטור הינו עד 651,000 שח בשנה

מהו גובה השכירות שניתן לקבל פטור בהגשת דוח שנתי?
גובה השכירות השנתי שניתן לקבל ממנו פטור הינו עד 338,000 ₪ בשנה
מהו גובה הכנסות חוץ שניתן לקבל פטור בהגשת דוח שנתי?
הכנסות חוץ – עד 338,000 ₪
מהו גובה הריבית שניתן לקבל פטור בהגשת דוח שנתי?
הכנסה מריבית – עד 645,000 ₪
מהו גובה ההכנסות מנירות ערך שניתן לקבל פטור בהגשת דוח שנתי?
הכנסה מניירות ערך – עד 2,530,000 ₪
מהו גובה ההכנסות הנוספות שניתן לקבל פטור בהגשת דוח שנתי?
הכנסות נוספת – עד 338,000 ₪

למרות כל הפטורים שהזכרתי אנו עדיין חייבים להגיש דוח באחד ממצבים אלו:
מהם המקרים שיש להגיש דוח שנתי?
האם נישום בעל שליטה חייב בהגשת דוח?
כן, נישום בעל שליטה בחברה חייב בהגשת דוח

האם מענק פרישה חייב בהגשת דוח?
האם מענק עבודה חייב בהגשת דוח?
האם מענק עקב מוות חייב בהגשת דוח?
התשובה היא שכן אם הותר לצורך מס פריסה.

האם שכר ספורטאים חייב בהגשת דוח שנתי?
כן, שכר ספורטאים חייב בהגשת דוח שנתי

האם יש אפשרות שמס הכנסה לא יאשר לבני זוג להגיש דוח בנפרד?
כן בהחלט, מס הכנסה רשאי לדרוש מבני זוג להגיש דוח אחד .

אם אני מחזיק חברה בע"מ האם אני חייב בהגשת דוח שנתי?
כן בהחלט , בעל שליטה מחוייב בהגשת דוח אישי

אם אני מחזיק נכסים בחו"ל האם אני מחוייב להגיש דוח שנתי?
כן בהחלט, אם נכסי החוץ שווים מעל 1,878,000 ₪

אם אני מחזיק חשבון בתאגיד חוץ בנקאי האם אני מחוייב בהגשת דוח שנתי?
כן , חשבון בתאגיד חוץ בנקאי של למעלה 1,878,000 ₪ חייב בהגשת דוח שנתי

האם מס יסף מחייב אותי להגיש דוח שנתי?
כן בהחלט, מי שהוא או בן זוגו חייבים מס נוסף כאשר הכנסתם עולה על 641,880 ₪

אם שנה שעברה הגשתי דוח האם אני מחוייב גם השנה?
כן, מי ששנה שעברה היה חייב מסיבה זו או אחרת להגיש דוח יהיה חייב גם השנה

מתי אני פטור מהגשת דוח?
יחיד תושב ישראל שהכנסתו לא מעסק /עבודה/משלח יד לא עלתה על 17,496 ₪ יהיה פטור מהגשת דוח
תושב חוץ שהכנסתו הופקה/נצמחה בארץ יהיה פטור אם:
א. הפעילות בהם לא עלתה על 180 יום בשנת המס (לא חייב רצוף)
ב. משכורה קצבה ואנונה
ג . ריבית, דיבידנד ,דמי שכירות מכל נכס
מי שהתחייב להגיש דוח – חייב לכלול את כל ההכנסות

האם מגיע פטור לעולה חדש?
האם מגיע פטור לתושב חוזר ותיק?
כן , תושב ישראל ותושב חוזר ותיק שהגיעו לאחר 1.1.07 יהיו פטורים מהגשת דוח במשך 10 שנים לגבי הכנסותיהם שהופקו בחו"ל.
מיהו תושב חוזר ותיק?
תושב חוזר ותיק – אדם ששהה בחו"ל למעלה מעשר שנים ברציפות
לגבי חזרה בין השנים 2007-2009 נקבע הוראת שעה שלפיה יחשב גם תושב חוזר ותיק מי ששהה 5 שנים ברציפות בחו"ל.
גם למס הכנסה יש סמכות להורות על הגשת דוח  ( גם אם אדם פטור מאחת מהסיבות)

האם יש חובת דיווח מקוון בגיל פרישה?
לא, מי שהוא/בן זוגו הגיעו לגיל פרישה פטור מהגשת דוח מקוון

מתי יש פטור מהגשת דוח מכוון?
אם לאחד מבני הזוג אין הכנסה העולה על 81,480 ₪ ויחד לא עולה על 162,960 ₪
(למרות כל זה מי שהוא/בן זוג בעל שליטה – חייב)

האם יש להגיש דוח כאשר דורשים החזר מס?
כן , כל נישום שדורש החזר מס צריך למלא טופס בקשה להחזר מס (טופס 0135) – הטופס נמצא באתר רשות המיסים /פקיד שומה.

בני זוג/בן זוג רשום
בן זוג לפי מס הכנסה זה אדם שחי ומנהל משק בית משותף עם מי שנשוי לו
התיק במס הכנסה מתנהל על 2 בני הזוג, בני זוג רשאים לבחור מי יהיה מבחינתם כלפי מס "בן זוג רשום"
הם יכולים לבחור על הגשת 2 דוחות יחידים עבור שניהם או דוח מאוחד

מהו הטופס שעימו מגישים את הדוח השנתי?
דוחות על הכנסה מגישים בטופס שנקרא 1301  - או בדוח מקוון – באתר רשות המיסים – texes.gov.il , ניתן לקבל סיוע במוקד של רשות המיסים *4954 או 02-5656400  -
לאחר שידור הדוח, יש להדפיס 2 עותקים (יש ברקוד על כל עותק שמונפק מרשות המיסים) יש להגיש את אחד ההעתקים חתום למשרד השומה ולקבל אישור על הגשה

אלו נספחים יש לצרף לדוח השנתי?
נספח א – אם היו הכנסות מעסק או משלח יד
נספח ב – אם היו הכנסה מרכוש
נספח ג – אם היו הכנסות ממכירת ני"ע
נספח ד' – אם היו הכנסות מחו"ל ( גם אם היה הפסד – ניתן לדרוש זיכוי)
טופס 6111 – נספח לדוח שנתי – כאן בעצם יהיה דוח רווח והפסד, מאזן ודוח התאמה למס

האם ניתן להגיש דוח שנתי מקוצר? במקרים מסוימים ניתן להגיש את הדוח השנתי על גבי טופס מקוצר 0135

מהם המקרים להגשת דוח שנתי מקוצר?
א. לנישום אין הכנסות מחו"ל  - והוא לא חייב בהגשת דוח
ב. נישום שכן חייב בהגשת דוח אך כל הכנסותיו רק ממשכורת/ני"ע/ריבית /שכירות ולא דורש עליהם הוצאות מימון.

האם ניתן להגיש דוח שנתי מקוצר לבעל עסק קטן?
כן, במקרים מסוימים ניתן להגיש את הדוח השנתי על גבי טופס מקוצר ליחיד בעל עסק קטן (טופס 0137)
מתי ניתן לבצע זאת?
א.לנישום /בן זוג הכנסה רק מ: עסק, משלח יד, עבודה, קצבאות, מענק פרישה, או הכנסה משוק ההון מהן נוכה מס במקור בשיעור קבוע.
ב.מגיש הדוח/בן זוג  - בעל עסק קטן שהכנסות מעסק יחד עם ידיעה אישית לא עולות על 60,000 ₪
ג.לבן זוג שאינו בעל עסק קטן אין הכנסה  או שיש לו הכנסה שנוכה ממנה מס כדין.
ד.לנישום הכנסות משוק ההון שנוכה מהם מס כדין והן לא עולות מעבר ל 2,530,000 ₪.

מועד הגשת הדוח
מהו מועד הגשת הדוח?
עקרונית הדוח חייב להיות מוגש עד 30.4 בכל שנה

אם אני מנהל את חשבונותי בשיטה הכפולה מתי עליי להגיש את הדו"ח? 
נישום שמנהל את חשבונותיו לפי שיטת חשבונאות כפולה יש לדווח עד 31.5 בכל שנה

אם אני מחוייב בדוח מקוון, מתי עליי להגיש את הדוח השנתי?
יחיד החייב בדוח מקוון – ידווח עד 31.5.

האם מס הכנסה רשאי להתיר לנישום להגיש במועד יותר מאוחר? 
כן, מס הכנסה רשאי להתיר לנישום להגיש במועד מאוחר יותר אם הניח דעתו כי סיבותיו של הנישום לדחייה מוצדקות.
האישור גם מותנה בכך שהנישום יגיש עד למועד החוקי דוח משוער על הכנסותיו וישלם את המס המגיע עד מועד זה.

האם מייצגים מקבלים אורכות?
כן בהחלט, מייצגים – מקבלים אורכות מרוכזות להגשות כל דוחותיהם.

האם לאחר השידור של הדוח השנתי, יש להגישו במס הכנסה?
כן, דוח ששודר דרך האינטרנט – יש לחתום עליו ולהגישו למס הכנסה יחד עם כל נספחיו.

איך מחושב המס?
יש לחבר את כל ההכנסות החייבות במס לסכום אחד וממנו מתחילים להפחית ניכויים
על כל הכנסה חייבת מופעלים שיעורי מס לפי פרק ז' למס הכנסה (משתנה לפי סוג ההכנסה)
מהמס המחושב נפחית זיכויים ונק' זיכוי – התוצאה שנקבל היא המס לתשלום – יתכן שהמס כולו/חלקו כבר שולם המהלך השנה וכעת נשלים את השאר ,כמו כן יתכן ונקבל זיכוי ממס – כי שילמנו במהלך השנה יותר.
מי שבחר חישוב נפרד – יחשב עבור כל אחד מבני הזוג בנפרד, אך עדין חישוב יתרת המס  לתשלום/החזר מחושב עבור שניהם יחדיו

מתי יש לשלם את המס של הדוח השנתי?
הגענו למסקנה שאנו צריכים להוסיף תשלום – המס ישולם תוך 45 יום ממועד ההגשה ויצורף לו שובר תשלום, שאותו יש לשלם או בדואר או באינטרנט.

כמה שנים לאחור ניתן לבקש החזר מס?
אם לחילופים התוצאה הינה שאנו צריכים לקבל החזר עקב כך ששילמנו יתר מס במהלך השנה  נוכל לבקש החזר עד 6 שנים אחורה לדוגמא דוח לשנת מס 2011  ניתן להגיש בקשה להחזר עד 31.12.17
ביצוע ההחזר יהיה תוך 90 יום מיום הגשת הדוח או עד 31.7 בכל שנה לפי המאוחר.
פקיד שומה רשאי לעכב החזר עד מחצית מהסכום לפי מיטב השפיטה .

 הודעת שומה
שומה הינה קביעת מס לשנה כלשהי, אנו מגישים כל שנה דוח – כל עוד לא קבע מס הכנסה "שומה" אחרת שנצטרך לשלם

בקרת הדוח ע"י מס הכנסה
מס הכנסה רשאי תוך 4 שנים מתום שנת המס שנמסר בה הדוח לבדוק אותו לאשרו או לקבוע הכנסה אחרת שלמיטב הבנתו היינו חייבים  - אם יש לו טעמים סבירים להניח כי הדוח שהוגש אינו נכון,
כמובן לאחר דרישה זו יש הזדמנות לנישום להשמיע את טענותיו . יחד עם זאת רשאי מס הכנסה תוך חצי שנה מיום קבלת הדוח לתקן את השומה ולמרות התיקון עדין נראה את השומה כשומה עצמית
ורגילה וזה במקרים הבאים:
טעות חשבונאית
הנישום היה חייב בניהול פנקסי חשבונות ולא ניהלם
פנקסי החשבונות לא קבילים הפסילה סופית ולא ניתן לערער עליהם
על ההפרש בין המס המגיע לפי השומה למס ששולם יוטל ריבית.
אם המס הינו יותר מ50% מהמס על פי דוח ( הפרש שנקרא "גרעון" ופקיד השומה מצא שזה תוצאה של מחדל יוטל על הנישום גם "קנס גרעון" בשווי 15% מסכום הגרעון.

האם אי הגשת דוח שנתי בזמן מובילה לקנסות?
כן בהחלט, אי הגשת דוח במועד ללא אישור של מס הכנסה גורר הטלת קנסות/כתב אישום שכן אי הגשת דוח הינה עבירה פלילית
מס הכנסה במקרה של אי הגשת דוח יכול גם לקבוע שומה לפי מיטב השפיטה – לקבוע הכנסה חייבת לפי דעתו

אתם מרגישים לבד? אנו נעזור לכם להגיש את הדו"ח... 

צרו קשר עמנו, אנו נלווה אתכם ונדריך אתכם עד למילוי הדו"ח במחיר אטרקטיבי ביותר . 
אנו במשרד רואה החשבון נשיא גולן ושות מציעים לכם דוח שנתי במחיר החל מ  1,200 ש"ח בתוספת מע"מ בלבד!     

מיטב רו"ח ויועצי המס שלנו יערכו ויבקרו את הדוח שלכם, יש לנו את הניסיון ויש לנו את הכלים, הצטרפו אלינו עוד היום! צרו קשר בטלפון  03-5607767 או במייל Golan@GolanG.co.il

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY

כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

שירות והדרכה לפתיחת עסק חדש – בחינם
חושב לפתוח חברה בע"מ, עוסק מורשה או עוסק פטור? אם כן – אנחנו כאן בשבילך! במשרד רואי החשבון נשיא גולן ושות ממתינים לך אנשי מקצוע ותיקים המתמחים
בכל סוגי העסקים, אשר ישמחו להעניק לך שירותי פתיחת עסק – ללא עלות! בנוסף לכך, אנו נלווה אותך בכל שלבי ההקמה תוך מתן ייעוץ מקצועי צמוד, ונספק פתרונות
פיננסיים מקיפים גם בהמשך הדרך. כל זאת, על מנת שתוכל לפתוח ולנהל עסק רווחי ומצליח הפועל באופן יעיל, מאורגן וחוקי.
(ניתן ללקוחות הממשיכים במשרדנו בהנהלת חשבונות או בשירות דוח אישי בתשלום).

 

YPAY הפקת חשבונית בחינם
תוכנת YPAY מערכת הנהלת חשבונות מושלמת בשבילך!!! קלה לשימוש, ידידותית, וירוקה לסביבה. 

משרד רו"ח נשיא גולן ושות שנותן תמיכה שעוטפת אותך, ודואגת לעסקך ... לכל שאלה ולכל בעיה 
נסה את YPAY תוכנה המובילה בשוק והיא ניתנת בחינם, אז למה לשלם אם אפשר בחינם. 
ניתן להפיק בתוכנת YPAY את כל סוגי המסמכים : חשבונית מס , חשבונית מס קבלה, חשבונית זיכוי וקבלה . 
כמו כן , לנהל את כל הלקוחות והגביה שלך על דף אחד, בקלות ובנוחות. 
​​הצטרפו עוד היום, ותיהנו כמו רבים אחרים ממערכת ששולחת חשבונית דיגיטלית חינם וקבלה חינם ללקוחות שלכם בקלות.

 

 

לינקים למקורות שונים

 

דוח שנתי עוסק פטור 

דוח שנתי לעצמאי עוסק מורשה 

דוח שנתי | דוח שנתי לעוסק מורשה | דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעצמאיים 

 

סרטונים מומלצים

 

 

 

 

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...