תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

איך פותחים תיק עוסק פטור במס הכנסה?

מטרת מאמר זה לתמצת את עיקר הפעולות הראשוניות הנדרשות בפתיחת עסק חדש או התחלת עיסוק במשלח יד כעצמאי. 

להלן הנושאים העיקריים הנוגעים לפתיחת תיק במס הכנסה:

פתיחת תיק
איך פותחים תיק במס הכנסה?
איך פותחים עסק?
פתיחת עסק חדש או התחלת עיסוק במשלח יד כעצמאי הינה מהלך הדורש הודעה בכתב לפקיד השומה באזור העסק. יש לשלוח את ההודעה לפקיד השומה במועד תחילת העיסוק במשלח היד או מיום פתיחת העסק (למען הסר ספק, הכוונה ליום בו הותחלה פעילות מניבת ההכנסות מהעסק עצמו - " הכנסות פירותיות").  

איזה טופס יש למלא לפתיחת תיק במס הכנסה?
יש למלא טופס 5329 ניתן למצוא את כל סוגי הטפסים באתר.
 
מה יש למלא בטופס פתיחת תיק במס הכנסה?
הטופס שיימסר  לפקיד השומה יכלול את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, כתובת פרטית, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק, שם העסק ומספר עוסק במע"מ.
להפקת טופס 5329 לחץ על הלינק https://taxes.gov.il/TaxesFormsList/itc5329.pdf
זוג נשוי רשאי לבחור את בן הזוג שעל שמו ינוהל התיק במס הכנסה על פי התנאים שנקבעו בחוק.
 
ניהול מערכת ספרי חשבונות
האם אני חייב לנהל חשבונות?
ניהול מערכת ספרי חשבונות הינה חובה על חובה על כל בעל עסק ומשלח יד. יש לנהל את ספרי החשבונות מרגע תחילת פעילות העסק ובהתאם לכללים שנקבעו על ידי מס הכנסה וכן על פי הוראות החוק של ניהול פנקסי חשבונות. ניהול ספרי חשבונות תקינים כולל רישום של כל תקבול מכל סוג שהוא מיד עם קבלתו (מזומן, שיק, שיק דחוי, מקדמה על חשבון, כרטיס אשראי וכדומה).

הכנסות מדירת מגורים
איך מדווחים על הכנסה מדירת מגורים?
במקרים מסוימים כגון השכרת דירה למגורים או קבלת ריבית מהבנק, אין חובה לנהל פנקסי חשבונות, אך יש חובה לדווח על ההכנסות בסוף השנה עם הגשת הדו''ח השנתי.

תשלום מקדמות
מהם מקדמות נמס הכנסה?
האם חייבים לשלם את מה שנקבע בפנקס?
האם ניתן להקטין את המקדמות?
לאחר פתיחת התיק במס הכנסה יש לוודא קבלת שוברי תשלום מקדמות בגין המס השנתי לכל המאוחר חודש ממועד פתיחת התיק. על גבי הפנקסים יש לדווח את מחזור העסקאות ולשלם מקדמה על פי השיעור שנקבע בפנקס. יש לדווח על המקדמה בכל 15 לחודש. ניתן לבצע זאת גם באופן מקוון באתר רשות המיסים.
במידה ושיעור המס שנקבע בפנקס גבוה דיו, יש להפנות בקשה מנומקת בכתב לפקיד השומה על מנת לברר זכאות להקטנת שיעור המס במקדמה (טופס 2216/א).

ניכוי מס במקור
מהו ניכוי מס במקור?
תשלום המס נגבה גם באמצעות ניכוי מס במקור מתשלומים שמשלמים לך לקוחות העסק. ישנם לקוחות המחויבים בניכוי מס במקור מתקבולים המגיעים לעסק. סכומים אשר נוכו במקור ניתנים להפחתה מסכום המקדמה החייב. ניתן לברר את שיעור הניכוי במקור באתר רשות המיסים.

 
העסקת עובדים
מהו תיק ניכויים?
האם אני חייב לפתוח תיק העסקת עובדים?
עסק בו מועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור מחייב פתיחת תיק ניכויים במשרד השומה באזור הניהול של העסק. בתיק הניכויים יבוצע דיווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים שבוצעו וכן להעביר את הסכומים למס הכנסה באמצעות הבנק.

הגשת דו"ח שנתי על ההכנסות
איך מוגש הדוח השנתי למס הכנסה?
הדוח השנתי מוגש באמצעות טופס 1301 בגין כל שנה המתחילה ב- 1 לינואר ומסתיימת ב- 31 לנובמבר אם יש לרואה חשבון אורכות. יש למלא ולהגיש את הדוח השנתי עד לתאריך 30 לאפריל בשנה שלאחר שנת המס או עד לתאריך 31 למאי במידה וספרי העסק מנוהלים בשיטת החשבונאות הכפולה או כי הדוח נדרש לדיווח באופן מקוון. במידה ונדרשת אורכה יש לבצע זאת באמצעות בקשה מנומקת בכתב לפקיד השומה.
דוח מקוון יוגש באמצעות אתר האינטרנט של רשות המיסים או באמצעות המייצג. יש להדפיס את הדוח ולהגישו חתום למשרד השומה.  

דוח שנתי מקוצר
מי רשאי להגיש דוח שנתי מקוצר?
במידה היקף ההכנסות השנתי של העסק נמוך מ- 60,000 ₪ ניתן להגיש דוח שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן (טופס 137). תנאי לכך כי ההכנסה השנתית של בעל העסק מיגיעה אישית נמוכה מ- 60,000 ₪ וגם לבן הזוג אין הכנסות או שהכנסות בן הזוג מעבודה או קצבה ונוכה מהן מלוא המס וכן אינו חייב בהגשת דוח בגין הכנסה זו. הכנסות משוק ההון שנוכה מהן מלוא המס ואין חובת הגשת דוח בגינן, לא יפגעו בזכאות להגשת דוח מקוצר. ישנה אפשרות להגיש טופס זה באופן מקוון.

ייצוג בפני רשויות המס
האם אני צריך לפתוח תיק בביטוח לאומי?
פתיחת עסק דורשת דיווח לרשויות המס ובנוסף גם למוסד לביטוח לאומי.
בהתנהלות מול רשויות המס מומלץ להיות מיוצג על ידי רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין, אך אין חובה בכך.

 פתיחת תיק במע"מ
האם אני צריך לפתוח תיק במע"מ?
כן בהחלט, לפני שאתם ניגשים למס הכנסה, יש לגשת למע"מ לפתוח את התיק כעוסק פטור או מורשה או כחברה.
 
סגירת עסק
בעת סגירת התיק האם אני צריך למלא טופס?
כן בהחלט, הודעה על הפסקת פעילות העסק תבוצע באמצעות הגשת טופס דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/משלח יד (2550) לפקיד השומה. על פקיד השומה להודיע מהם ההליכים הנדרשים על מנת לאפשר את סגירת התיק.

פתחתם תיק ברשויות המס ?
עכשיו אפשר להפיק חשבוניות וקבלות בחינם אצלנו באתר YPAY
חברתYPAY   מערכת מתקדמת להפקת חשבוניות בחינם לעוסקים מורשים ועוסקים פטורים וחברות בע"מ
אלו מסמכים ניתן להפיק בתוכנה?
הפקת חשבוניות בחינם
הפקת קבלות בחינם
הפקת דוחות מע"מ ומס הכנסה בחינם
הפקת דוחות בחינם
שירות טכני חינם 

 
האם ניתן להיעזר במשרדנו לטובת שאלות טכניות בנוגע לתוכנה?
בהחלט כן , אנו עומדים לרשותכם במייל כל יום בימים א - ה

האם ניתן לפתוח את התיק במס הכנסה באמצעותכם בחינם ?
כן בהחלט, משרד רו"ח נשיא גולן ושות' משרד ותיק, הפועל זה למעלה מ-30 שנה בכל תחומי החשבונאות.  ניתן לפתוח את התיק במס הכנסה במע"מ ובביטוח לאומי אצלנו בחינם  ללקוח שממשיך את הפעילות במשרדנו.
להצטרפות התקשרו  03 - 5607767  או במייל  Golan@GolanG.co.il

 

שירותים נוספים
משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות' משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2023.

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

פתיחת תיק בחינם לעוסק שממשיך לנהל את חשבונותיו במשרדנו או שעורך את הדו"ח השנתי, אנו מזמינים אתכם לרכוש באתר או לפנות לטלפון  03-5607767 או במייל  Golan@GolanG.co.il

 

 

 

 

לינקים למקורות שונים

 

איך פותחים עסק ברשויות המס?

איך לפתוח תיק במס הכנסה 

שירות והדרכה לפתיחת עסק חדש – בחינם 

פתיחת חברה בעמ | הקמת חברה בעמ 

פתיחת תיק במס הכנסה | פתיחת תיק לעוסק פטור | פתיחת תיק לעוסק מורשה

הקמת עוסק מורשה | פתיחת עוסק מורשה 

 

 

סרטונים מומלצים

 

 

 

פתיחת עסק 

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...