פנסיה חובה לעצמאיים - YPAY
פנסיה חובה לעצמאיים

מצב קיים
עד לשנת 2016 (כולל), עצמאי לא היה מחויב להפקיד לקופת גמל לקצבה ואינו זכאי לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.
שיעורי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות (להלן: דמי ביטוח) של עצמאים בשנת 2016 היו כדלקמן:
"עובד עצמאי" בשיעור המופחת של דמי הביטוח – 9.82%.
"עובד עצמאי" בשיעור המלא של דמי הביטוח – 16.23%.
מי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי בשיעור המופחת של דמי הביטוח – 9.61%.
מי שאינו עונה להגדרת עובד עצמאי בשיעור המלא של דמי הביטוח – 12%.
השיע