דוח שנתי לעוסק פטור - YPAY


דוח שנתי לעוסק פטור
מטרת כתבה זו לתמצת את עיקר הדיווחים השנתיים הנדרשים לעוסק הפטור ממע"מ.מי רשאי להירשם כעוסק פטור?
עוסק יכול להיות מסווג כ״עוסק פטור״ כאשר סכום מחזור העסקאות השנתי הצפוי שלו נמוך מהסכום הקובע בחקיקה. הסכום הקובע מתעדכן אחת לשנה ונכון לינואר 2018 הסכום הקובע הינו 99,003 ₪.

ב 2019 התקרה הינה 100,187 ש"ח

עם זאת, בעל עיסוק או מקצוע חופשי כגון: רופא, אדריכל, טכנאי, טוען רבני ומנהל חשבונות אינו יכול להיחשב כעוסק פטור גם אם מחזור העסקאות שלו נמוך משל הסכום הקובע.
 
מהי מטרת הפטור?
מטרת הפטור מגביית מע"מ מהעוסק הפטור היא להקל על עצמאים המוגדרים כעסקים קטנים ולהגמיש עבורם את ההתנהלות מול אגף המע"מ ברשות המיסים. הפטור מגביית מע"מ מתאים בעיקר לעצמאיים בתחילת הדרך, לשכירים המעוניינים בעבודה נוספת כעצמאים וכדומה.

מהם הדוחות והחובות שעל העוסק הפטור להגיש?
מס הכנסה - דוח שנתי למס הכנסה טופס 1301
מע"מ - הצהרה שנתית על מחזור העסקאות של העוסק למע"מ
ביטוח לאומי - תשלומים לביטוח לאומי והפרשי שומה שינתנו בעקבות הדו"ח


אנו בחברת YPAY הנהלת חשבונות בחינם מציעים לכם:
הפקת חשבוניות בחינם
הפקת קבלות בחינם
הפקת דוחות בחינם
הפקת דוחות מע"מ ומס הכנסה בחינם
גיבוי הנתונים בחינם 
שירות טכני חינם 
 
מע"מ
ההצהרה השנתית למע"מ הינה דיווח על מחזור העסקאות של העוסק לשנה החולפת (במידה והתהוו לעוסק הכנסות כשכיר אין לכלול אותן בהצהרה). את ההצהרה יש להגיש עד לתאריך 31 בינואר שלאחר שנת המס שחלפה. את ההצהרה ניתן לדווח דרך אתר האינטרנט של מע"מ או באמצעות טופס הנשלח בדואר.
במידה וישנה חריגה במחזור העסקאות מהסכום הקובע, והחריגה במחזור הייתה חד פעמית, ישלם העוסק מע"מ על סכום העסקאות שמעל לתקרת הסכום הקבוע בחוק. כאשר רוצה העוסק להפוך לעוסק מורשה עליו לפנות אל משרדי המע"מ שבהם הוא פתח תיק ולהגיש בקשה להיות עוסק מורשה.

ההתאמות הקיימות לעוסק הפטור
עוסק פטור יכול להציע ללקוחותיו מחיר תחרותי יותר על העסקאות שכן אינם חייבים בתשלום מע"מ לרשויות.
עוסק פטור כשמו כן הוא פטור מתשלום מע"מ ומהגשת דו״חות חודשיים לרשויות מע"מ בלבד.
עוסק פטור אינו יכול להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין העסקאות, דבר המפשט את תהליך ניהול ספרי החשבונות.
עוסק פטור אינו יכול לנכות מס תשומות הכלול בחשבוניות המס שהוצאו.
 
ביטוח לאומי
עם תחילת הפעילות העסקית יש לפתוח תיק עצמאי במוסד לביטוח הלאומי. בעת פתיחת התיק במוסד לביטוח לאומי יש למלא טופס הנקרא "דין וחשבון רב שנתי" בו נדרש לפרט את צפי ההכנסות ואת מקומות העבודה שבהם עבד העובד במהלך השנים. על סמך טופס זה נדרש העובד לשלם מקדמות באמצעות שוברי תשלום או דרך האתר של הביטוח הלאומי. במידה וקיים פער בין הצפי השנתי לבין ההכנסות בפועל ניתן להגיש בקשה להקטנת תשלומי המקדמות. בסיום שנת המס מעביר מס ההכנסה לביטוח הלאומי את נתוני ההכנסות של העובדים ובהתאם לנתונים ייעשה חישוב התשלום הסופי לביטוח הלאומי, כלומר קיזוז או תשלום נוסף וזאת בהתאם למקדמות ששולמו.
 
מס הכנסה
בסיום שנת המס על העוסק הפטור להכין ולערוך את הדו"ח השנתי.
על הדו"ח לכלול :
1.  טופס 1301
2.  רווח והפסד לשנת המס
3.  טופס פחת
4.  טופסי 106 ממקומות העבודה כשכיר
5.  אישור שנתי עבור תשלום ביטוח לאומי

את הרשימה המלאה אפשר לקבל במאמר המדריך המקיף לדוח שנתי   

לסיכום
לכל העוסקים הפטורים שמבינכם יש חובה לדווח וליישם מספר דברים:
יש לדווח מחזור למע"מ
יש לדווח דוח מקוון למס הכנסה
יש להגדיל או להקטין את תשלומי המקדמות למס הכנסה לשנת 2019-2020
יש להגדיל או להקטין את תשלומי המקדמות לביטוח לאומי לשנת 2019-2020
יש לבחון אם יש חריגה מגובה המחזור
 
לראשונה השנה, איחור בדיווח למע"מ יגרור קנס כבד, גובה הקנס הינו 750 ש"ח. 
ולכן אנא צרו קשר עם משרדי על מנת להגיש את המחזורים בזמן , ללא דיחוי.כמו כן, מס הכנסה קונס מזה שנים עוסקים שלא מגישים בזמן ולכן, יש להגיש את הדוח עד לתאריך 30/04 בכל שנה ללא אורכות. נישום/עוסק שתיקו מנוהל אצל רואה חשבון יכול לקבל אורכה במסגרת האורכות הניתנות לרו"ח. 

לפרטים נוספים על הגשת דוח שנתי לעוסק מורשה ופטור, פנו אל נציגי YPAY בטלפון 03-5607767 . נציגינו ישמחו לעזור ולספר לכם על אפשרויות לניהול חשבונות העסק באופן ממוחשב .