תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

איך להרשם ברשויות המס? | - YPAY

קיימות מספר אפשרויות לרישום העוסק ברשויות המס 

עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ.
אנו נעסוק בהבדלים בניהם, ביתרונות ובחסרונות שבכל אחד מהם. אז כך, לפני שמחליטים, יש לבחון את סוג העסק ואת ניהול הפנקסים המתאים לו, זאת אומרת ישנן מקצועות חופשיים שאינם יכולים להיות עוסק פטור ולא חברה בע"מ .ולא משנה מה גודל המחזור ולא כמות העובדים ולא ענייני המס . פשוט בגלל האחריות האישית של העוסק . ולכן קבע המחוקק כי למקצוע הזה.. יש ניהול ספרים ייחודי . בדרך כלל המדובר במקצועות חופשיים שישנה אחריות אישית של העוסק .לדוגמא רואה חשבון עורך דין רופא וכדומה.

בואו נתחיל לגלות ולהבין מה אומר המונח עוסק פטור,

 

לעוסק פטור ישנן מספר מגבלות ולכן לפני פתיחת התיק יש לדעת אותן. לדוגמא : אם העוסק צופה הכנסה של עד 100,187 נכון לשנת 2019 ( 100,491 נכון לשנת 2020) ( 99,893 נכון לשנת 2021) ( 102,292 ש"ח נכון לשנת 2022) ( 107,692 ש"ח נכון לשנת 2023). וכן אין הוא צפוי להעסיק יותר משני עובדים, וגם סוג העסק שלו עומד בהוראות ניהול ספרים , אזי הוא עומד בקריטריון של עוסק פטור . ורשאי הוא לפתוח תיק שכזה . ההחלטה אם לפתוח עוסק פטור תלויה בקשר ישיר לגובה ההכנסות שהיחיד צופה. המדובר במחזור עסקאות בלבד ללא קשר להוצאות , זאת אומרת, אסור לעוסק פטור לעבור את התקרה שנקבעה.  מי שעובר את ההכנסות הללו במהלך השנה יאלץ לשנות את הסיווג שלו ולהפוך לעוסק מורשה . כמו כן, את החריגה מהתקרה, הוא יצטרך לשלם בגינה מע"מ עסקאות . למעשה המדינה באה לפטור את העוסק הקטן מתשלום מע"מ העסקאות ואת גביית מע"מ התשומות מתוך מטרה שלא להעמיס עליו וגם עליה ..  .עוסק פטור אינו חייב לדווח למע"מ בגין הכנסותיו והוצאותיו , אלא הוא שולח פעם בשנה מסמך למע"מ שבו יש לרשום את מחזור עסקאותיו עבור כל השנה . עוסק פטור מוציא קבלות ללקוחותיו ולא חשבוניות מס . עוסק פטור לא מוגבל לעבוד עבודה נוספת כשכיר , וכשכיר אין לו מגבלת הכנסה. יחיד שפותח תיק עוסק פטור למעשה פטור אך ורק ממע"מ. מס הכנסה וביטוח לאומי לא נעלמים . בסוף השנה שניהם מחכים בסבלנות עד להגשת הדו"ח ואז למעשה נקבע הפרשי שומה ע"י רשויות אלו שמובילות או להחזר  לתשלום או לאפס זאת אומרת  אם שילמתם מקדמות גבוהות במהלך השנה מעבר למה שצריך יוחזר לכם ההפרש ואם שילמתם מעט מידי, תצטרכו להוסיף.אם שילמת בדיוק לא תצטרכו להוסיף או לקבל . כמובן ניתן לפרוס את התשלומים לרשויות אלו . להלן גרף המציין את התקרה כעוסק פטור בין השנים 2013 עד 2019 ניתן לראות את הקפיצה במחזורים החל משנת 2015 שבה ננקב הסכום 100,000 לעוסק פטור .

 

 


יתרונות - עוסק פטור
1. אין התעסקות עם מע"מ - חוסכים למעשה 17%  מכל עסקה שתבצעו .ולכן יש לכם יתרון מול עוסקים מורשים כאשר העסקה מתבצעת מול לקוחות פרטיים .

חסרונות- עוסק פטור
1.  תדמית – אתם מצטיירים כעסק קטן
2.  מוגבלים בהעסקת עובדים
3.  מוגבלים בהכנסותיכם
4.  לא יכולים לדרוש מע"מ תשומות
5.  החומר מגיע לרו"ח רק בסוף שנה ולכן אין מעקב שוטף .
6.  אין לו תלוש משכורת מסודר
7.  אין אבטלה
8.  אין חופשה
9.  אין הבראה

אם לא הצלחתם להיכנס לקטגוריה של עוסק פטור – אתם כנראה 

עוסק מורשה
לעוסק מורשה תדמית עסק רצינית יותר מעוסק פטור.העוסק המורשה מחויב בגביית מע"מ מלקוחותיו וכן בקיזוז מע"מ בגין הוצאות העסק שלו . עוסק מורשה מחויב בהוצאת חשבוניות וקבלות בניגוד לעוסק פטור אשר מחויב בהוצאת קבלות בלבד. לגבי התנהלות שוטפת מול מע"מ -  עוסק מורשה מחויב  לדווח ולשלם מע"מ כל חודש או חודשיים , תלוי בגובה המחזור. עוסק מורשה רשאי להעסיק עובדים ללא הגבלה . מבחינת המיסוי למס הכנסה שניהם זהים . המס הוא מס פרוגרסיבי ( מדורג ) .שניהם נהנים מאותן הוצאות ושניהם נהנים מניכוי ומזיכוי לצורכי מס . לשניהם ישנה האפשרות להפקיד לקופות גמל וקרן השתלמות. כמובן שתקרות ההפקדה שונות, כיוון שלכל אחד יש הכנסה שונה שממנה יש לגזור את האחוז לצורך הפקדה . 

יתרונות – עוסק מורשה
1. לא צריך הנהלת חשבונות כפולה כל עוד הוא לא עובר את המחזור הנקוב בהוראות ניהול ספרים וזה לא מעט , זה יכול להגיע לאזור ה 1.5 מליון ומעלה .
2. עלות ניהול החשבונות נמוך מאוד לעומת חברה
3. מס שולי נמוך כאשר ההכנסות נמוכות , בחברה המס הינו 23% מהשקל הראשון (נכון לשנת המס 2021)
4. נקודות זיכוי שיכולות להוריד לך את המס
5. הפקדה לקופת גמל שמזכה אותך במס
6. הפקדה לקרן השתלמות שמוכרת כניכוי ומקטינה את החבות במס
7. תשלום לביטוח לאומי מוכר כניכוי שמקטין את חבות המס

חסרונות- עוסק מורשה
1.   מס שולי גבוה כאשר ההכנסות הן גבוהות מאוד
2.   אין שקיפות בניהול החשבונות כיוון שלא מנהלים כפולה
3.   איבוד הוצאות כיוון שלא מנהלים כפולה
4.   תדמית נמוכה מאשר חברה
5.   שם העסק לא נשמר כיוון שלא מוגן ברשם החברות
6.   משלם מע"מ עסקאות לעומת עוסק פטור
7.   אין לו תלוש משכורת מסודר
8.   אין אבטלה
9.   אין חופשה
10. אין הבראה
 
חברה בע"מ
חברה בע"מ יש לפתוח המסיבות הבאות :מחזורים גבוהים שניהול ספרים מחייב , או שהעוסק מבקש , או שישנם שני שותפים שמעוניינים בכפולה כדי ליצור שקיפות בניהם - בין בעלי המניות. תדמית , שמירה על שם החברה , ברגע שנרשם ברשם החברות השם מוגן . רווחים גבוהים כאשר המס עליהם הוא רק 23% ולא מס שולי כמו של עצמאי . אין תשלום ביטוח לאומי בחברה . לבעל העסק/בעל השליטה מקבל תלוש מסודר עם פנסיה ואפשרות לפיצויים .

יתרונות - חברה
1.  שקיפות ושלמות הנתונים  -  100% מההוצאות וההכנסות ירשמו כיוון שמנוהלת הנהלת חשבונות כפולה ולא חד צדדית , כמו כן ניהול בנקים כרטיסי אשראי וחו"זים  שמאפשרים שליטה על כל מה שנכנס ויוצא מהקופה של העסק
2.  שמירה על השם
3.  מיסוי נמוך יותר כאשר בעל השליטה כולא את הרווחים בחברה ולא מוציא זאת ע"י תלוש או דיבידנד .
4.  חברה לא משלמת לביטוח לאומי בגין הכנסותיה
5.  תדמית העסק
6.  מחייב את הלקוח להיות יותר מסודר
7.  לא מוגבל בהכנסות החברה
8.  בעל השליטה מושך תלוש כל חודש
9.  אפשרות לקבל בסיום העבודה – פיצויים פטורים, מחלה , חופשה , הבראה – ממש כמו עובד שכיר

חסרונות חברה
1.      עלות ניהול חשבונות גבוה יותר
2.      תשלום אגרה שנתית לרשם החברות בכל שנה מחייב את הלקוח  להיות יותר מסודר
3.      ניהול בנקים – הפקדות הוצאת שיקים יש לנהל בצורה יותר מסודרת (יש הרואים בזאת כאב ראש)

 

שירותים נוספים
משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות' משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2023.

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

פתיחת תיק בחינם לעוסק שממשיך לנהל את חשבונותיו במשרדנו או שעורך את הדו"ח השנתי, אנו מזמינים אתכם לרכוש באתר או לפנות לטלפון  03-5607767 או במייל  Golan@GolanG.co.il

 

 

 

 

לינקים למקורות שונים

 

עוסק פטור או מורשה  

עוסק פטור או מורשה או חברה

תכנון מס

 

 

סרטונים מומלצים

 

 

 

עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ

 

 

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...