עוסק פטור או מורשה או חברה - YPAY


שלום לכם, 
קיימות מספר אפשרויות לרישום העוסק ברשויות המס : עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ.
צפו בסרטון אנו נעסוק בהבדלים בניהם, ביתרונות ובחסרונות שבכל אחד מהם. אז כך, לפני שמחליטים, יש לבחון את סוג העסק ואת ניהול הפנקסים המתאים לו, זאת אומרת ישנן מקצועות חופשיים שאינם יכולים להיות עוסק פטור ולא חברה בע"מ .ולא משנה מה גודל המחזור ולא כמות העובדים ולא ענייני המס . פשוט בגלל האחריות האישית של העוסק . ולכן קבע המחוקק כי למקצוע הזה.. יש ניהול ספרים ייחודי . בדרך כלל המדובר במקצועות חופשיים שישנה אחריות אישית של העוסק .לדוגמא רואה חשבון עורך דין רופא וכדומה.
בואו נתחיל לגלות ולהבין מה אומר המונח עוסק פטור אז כך , לעוסק פטור ישנן מספר מגבלות ולכן לפני פתיחת התיק יש לדעת אותן. לדוגמא : אם העוסק צופה הכנסה של עד 100,187 נכון לשנת 2019 . וכן אין הוא צפוי להעסיק יותר משני עובדים, וגם סוג העסק שלו עומד בהוראות ניהול ספרים , אזי הוא עומד בקריטריון של עוסק פטור . ורשאי הוא לפתוח תיק שכזה . ההחלטה אם לפתוח עוסק פטור תלויה בקשר ישיר לגובה ההכנסות שהיחיד צופה. המדובר במחזור עסקאות בלבד ללא קשר להוצאות , זאת אומרת, אסור לעוסק פטור לעבור את התקרה שנקבעה.  מי שעובר את ההכנסות הללו במהלך השנה יאלץ לשנות את הסיווג שלו ולהפוך לעוסק מורשה . כמו כן, את החריגה מהתקרה, הוא יצטרך לשלם בגינה מע"מ עסקאות . למעשה המדינה באה לפטור את העוסק הקטן מתשלום מע"מ העסקאות ואת גביית מע"מ התשומות מתוך מטרה שלא להעמיס עליו וגם עליה ..  .עוסק פטור אינו חייב לדווח למע"מ בגין הכנסותיו והוצאותיו , אלא הוא שולח פעם בשנה מסמך למע"מ שבו יש לרשום את מחזור עסקאותיו עבור כל השנה . עוסק פטור מוציא קבלות ללקוחותיו ולא חשבוניות מס . עוסק פטור לא מוגבל לעבוד עבודה נוספת כשכיר , וכשכיר אין לו מגבלת הכנסה. יחיד שפותח תיק עוסק פטור למעשה פטור אך ורק ממע"מ. מס הכנסה וביטוח לאומי לא נעלמים . בסוף השנה שניהם מחכים בסבלנות עד להגשת הדו"ח ואז למעשה נקבע הפרשי שומה ע"י רשויות אלו שמובילות או להחזר  לתשלום או לאפס זאת אומרת  אם שילמתם מקדמות גבוהות במהלך השנה מעבר למה שצריך יוחזר לכם ההפרש ואם שילמתם מעט מידי, תצטרכו להוסיף.אם שילמת בדיוק לא תצטרכו להוסיף או לקבל . כמובן ניתן לפרוס את התשלומים לרשויות אלו . להלן גרף המציין את התקרה כעוסק פטור בין השנים 2013 עד 2019 ניתן לראות את הקפיצה במחזורים החל משנת 2015 שבה ננקב הסכום 100,000 לעוסק פטור .

יתרונות - עוסק פטור
1. אין התעסקות עם מע"מ - חוסכים למעשה 17%  מכל עסקה שתבצעו .ולכן יש לכם יתרון מול עוסקים מורשים כאשר העסקה מתבצעת מול לקוחות פרטיים .

חסרונות- עוסק פטור
1.  תדמית – אתם מצטיירים כעסק קטן
2.  מוגבלים בהעסקת עובדים
3.  מוגבלים בהכנסותיכם
4.  לא יכולים לדרוש מע"מ תשומות
5.  החומר מגיע לרו"ח רק בסוף שנה ולכן אין מעקב שוטף .
6.  אין לו תלוש משכורת מסודר
7.  אין אבטלה
8.  אין חופשה
9.  אין הבראה

אם לא הצלחתם להיכנס לקטגוריה של עוסק פטור – אתם כנראה עוסק מורשה

לעוסק מורשה תדמית עסק רצינית יותר מעוסק פטור.העוסק המורשה מחויב בגביית מע"מ מלקוחותיו וכן בקיזוז מע"מ בגין הוצאות העסק שלו . עוסק מורשה מחויב בהוצאת חשבוניות וקבלות בניגוד לעוסק פטור אשר מחויב בהוצאת קבלות בלבד. לגבי התנהלות שוטפת מול מע"מ -  עוסק מורשה מחויב  לדווח ולשלם מע"מ כל חודש או חודשיים , תלוי בגובה המחזור. עוסק מורשה רשאי להעסיק עובדים ללא הגבלה . מבחינת המיסוי למס הכנסה שניהם זהים . המס הוא מס פרוגרסיבי ( מדורג ) .שניהם נהנים מאותן הוצאות ושניהם נהנים מניכוי ומזיכוי לצורכי מס . לשניהם ישנה האפשרות להפקיד לקופות גמל וקרן השתלמות. כמובן שתקרות ההפקדה שונות, כיוון שלכל אחד יש הכנסה שונה שממנה יש לגזור את האחוז לצורך הפקדה . 

יתרונות – עוסק מורשה

1. לא צריך הנהלת חשבונות כפולה כל עוד הוא לא עובר את המחזור הנקוב בהוראות ניהול ספרים וזה לא מעט , זה יכול להגיע לאזור ה 1.5 מליון ומעלה .
2. עלות ניהול החשבונות נמוך מאוד לעומת חברה
3. מס שולי נמוך כאשר ההכנסות נמוכות , בחברה המס הינו 24% מהשקל הראשון .
4. נקודות זיכוי שיכולות להוריד לך את המס
5. הפקדה לקופת גמל שמזכה אותך במס
6. הפקדה לקרן השתלמות שמוכרת כניכוי ומקטינה את החבות במס
7. תשלום לביטוח לאומי מוכר כניכוי שמקטין את חבות המס

חסרונות- עוסק מורשה
1.   מס שולי גבוה כאשר ההכנסות הן גבוהות מאוד
2.   אין שקיפות בניהול החשבונות כיוון שלא מנהלים כפולה
3.   איבוד הוצאות כיוון שלא מנהלים כפולה
4.   תדמית נמוכה מאשר חברה
5.   שם העסק לא נשמר כיוון שלא מוגן ברשם החברות
6.   משלם מע"מ עסקאות לעומת עוסק פטור
7.   אין לו תלוש משכורת מסודר
8.   אין אבטלה
9.   אין חופשה
10. אין הבראה

 
חברה בע"מ
חברה בע"מ יש לפתוח המסיבות הבאות :מחזורים גבוהים שניהול ספרים מחייב , או שהעוסק מבקש , או שישנם שני שותפים שמעוניינים בכפולה כדי ליצור שקיפות בניהם - בין בעלי המניות. תדמית , שמירה על שם החברה , ברגע שנרשם ברשם החברות השם מוגן . רווחים גבוהים כאשר המס עליהם הוא רק 24% ולא מס שולי כמו של עצמאי . אין תשלום ביטוח לאומי בחברה . לבעל העסק/בעל השליטה מקבל תלוש מסודר עם פנסיה ואפשרות לפיצויים .

יתרונות - חברה
1.  שקיפות ושלמות הנתונים  -  100% מההוצאות וההכנסות ירשמו כיוון שמנוהלת הנהלת חשבונות כפולה ולא חד צדדית , כמו כן ניהול בנקים כרטיסי אשראי וחו"זים  שמאפשרים שליטה על כל מה שנכנס ויוצא מהקופה של העסק
2.  שמירה על השם
3.  מיסוי נמוך יותר כאשר בעל השליטה כולא את הרווחים בחברה ולא מוציא זאת ע"י תלוש או דיבידנד .
4.  חברה לא משלמת לביטוח לאומי בגין הכנסותיה
5.  תדמית העסק
6.  מחייב את הלקוח להיות יותר מסודר
7.  לא מוגבל בהכנסות החברה
8.  בעל השליטה מושך תלוש כל חודש
9.  אפשרות לקבל בסיום העבודה – פיצויים פטורים, מחלה , חופשה , הבראה – ממש כמו עובד שכיר


חסרונות חברה
1.      עלות ניהול חשבונות גבוה יותר
2.      תשלום אגרה שנתית לרשם החברות בכל שנה מחייב את הלקוח  להיות יותר מסודר
3.      ניהול בנקים – הפקדות הוצאת שיקים יש לנהל בצורה יותר מסודרת (יש הרואים בזאת כאב ראש)


שירותים נוספים
משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות', משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2019.

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

פתיחת תיק בחינם
למי שממשיך לנהל את הנהלת החשבונות במשרדנו / הדו"ח השנתי 
אתם מוזמנים לפנות לקבלת הצעה 03-5607767  או במייל  Golan@GolanG.co.il

מקורות שונים

נשיא גולן ושות' רואי חשבון https://www.golang.co.il
מערכת וואי פיי https://ypay.co.il/
פייסבוק https://www.facebook.com/Ypay.co.il/
תוכנת וואי פיי https://www.golang.co.il/article31
חשבונית דיגיטלית חינם https://www.golang.co.il/article35
מדריך לפתיחת תיק במע"מ https://www.golang.co.il/article36
פתיחת תיק במס הכנסה https://www.golang.co.il/article37
חשבונית ירוקה https://www.golang.co.il/article38
פתיחת עסק https://www.golang.co.il/article75
פתיחת חברה בע"מ | הקמת חברה בע"מ https://www.golang.co.il/article90
דוח שנתי https://www.golang.co.il/article92 
החזר מס | החזר מס לשכירים https://www.golang.co.il/article93
דוח שנתי עוסק פטור https://www.golang.co.il/article94
דוח שנתי https://www.golang.co.il/article96  
חשבונית דיגיטלית https://www.golang.co.il/article97
פתיחת עסק https://www.golang.co.il/article98
דוח שנתי https://www.golang.co.il/article3
הצהרת הון https://www.golang.co.il/article4
הוצאות מוכרות לעצמאים וחברות https://ypay.co.il/front/article/4 
עוסק פטור או מורשה? https://ypay.co.il/front/article/7 
איך פותחים עסק ברשיות המס? https://ypay.co.il/front/article/8 
סליקה
https://ypay.co.il/front/article/14 

הנהלת חשבונות דיגיטלי אונליין https://ypay.co.il/front/article/16 
דוח שנתי עוסק פטור https://ypay.co.il/front/article/18 
תוכנה לניהול עסק קטן בחינם https://ypay.co.il/front/article/19 
תוכנת הנהלת חשבונות חינם https://ypay.co.il/front/article/21 
המדריך המלא להגשת הצהרת הון למס הכנסה https://ypay.co.il/front/article/22 
איך מגישים דוח למס הכנסה https://ypay.co.il/front/article/23 
דוח שנתי לעצמאי עוסק מורשה https://ypay.co.il/front/article/24 
איך לפתוח תיק במס הכנסה https://ypay.co.il/front/article/25 
שירותי סליקה לעסקים קטנים באינטרנט https://ypay.co.il/front/article/26 
חתימה דיגיטלית חינם https://ypay.co.il/front/article/28 
שירותים חשבונאיים https://ypay.co.il/front/article/29 
מערכת הנהלת חשבונות חינם https://ypay.co.il/front/article/30 
שירות והדרכה לפתיחת עסק חדש – בחינם https://ypay.co.il/front/article/32 
מדריך לשימוש ב - YPAY שלב ההגדרות https://ypay.co.il/front/article/34 
חברה בעמ -  https://ypay.co.il/front/article/35 
טפסים לרשויות המס https://ypay.co.il/front/article/37 
מדריך ההוצאות המקיף למס הכנסה  https://ypay.co.il/front/article/40 
פנסיה חובה לעצמאיים
https://ypay.co.il/front/article/42/ 

תכנון מס לשנת 2017 https://ypay.co.il/front/article/46 
דוח שנתי|דוח שנתי לעוסק מורשה|דוח שנתי לעוסק פטור  https://ypay.co.il/front/article/49 
החזר מס לשכירים | החזר מס | https://ypay.co.il/front/article/50 
דוח שנתי לעוסק פטור https://ypay.co.il/front/article/51
חשבונית ירוקה | חשבונית ירוקה חינם  https://ypay.co.il/front/article/52 
פתיחת חברה בעמ|הקמת חברה בעמ https://ypay.co.il/front/article/53 
פתיחת תיק במס הכנסה https://ypay.co.il/front/article/54 
דוח שנתי לעוסק מורשה https://ypay.co.il/front/article/55 
הקמת עוסק מורשה|פתיחת עוסק מורשה https://ypay.co.il/front/article/57 
הגשת דוח שנתי למס הכנסה https://ypay.co.il/front/article/58 
עוסק פטור או מורשה? https://ypay.co.il/front/article/59 
דוח שנתי|דוח שנתי לעוסק פטור|דוח שנתי לעוסק מורשה https://ypay.co.il/front/article/60 
דוח שנתי|דוח שנתי לעוסק פטור|דוח שנתי לעוסק מורשה  https://ypay.co.il/front/article/61 
עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ https://www.leumiblog.co.il/business/type_business_structure/?author=true

סרטונים מומלצים

דוח שנתי למס הכנסה https://www.youtube.com/watch?v=K_9rMhUJxts
דוח שנתי לעוסק פטור https://www.youtube.com/watch?v=L0WzCMOM12M
דוח שנתי לעוסק מורשה https://www.youtube.com/watch?v=8ImGVAVQipk
החזר מס לשכירים https://www.youtube.com/watch?v=DzsKsc7pl2I
דוח שנתי https://www.youtube.com/watch?v=P3MBZKD1tCs
פתיחת עסק https://www.youtube.com/watch?v=EvqSGheqQgs
עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ ? https://www.youtube.com/watch?v=rM_c9DdWQTo
פתיחת תיק במעמ | חברה בעמ https://www.youtube.com/watch?v=9ViV5fgSvTY
פתיחת חברה בע"מ | הקמת חברה בע"מ https://www.youtube.com/watch?v=utEgeYy-I1E
דוח שנתי https://www.youtube.com/watch?v=mvRFFeqy3qY
חשבונית ירוקה | חשבונית דיגיטלית https://www.youtube.com/watch?v=l4Xcre1PJY0
חשבונית דיגיטלית | חשבונית ירוקה https://www.youtube.com/watch?v=LjjaSLGlCLc