תמונה של קוד פייסבוק
כותב המאמר

מדריך ההוצאות המקיף למס הכנסה - YPAY

הגדרת הוצאות

שכר עבודה ונלוות
סעיף הוצאה חשוב ומהותי, הוא מתייחס להוצאת שכר שהמעסיק שילם לעובדיו במהלך השנה, הכולל: משכורות לעובדים, קרן השתלמות מעביד קופת גמל מעביד, ופיצויים. אנו חברת YPAY  הגדרנו את הסעיף הזה לפי מע"מ בשיעור 0, ויש להשאירו כך. את הסכום שתרשמו בסעיף זה, יש לקחת מתוכנת השכר שאיתה הינכם עובדים. יש לרשום את כל הוצאת השכר שניתן לעובד כל חודש בחודשו כך שניתן לראות את עלות המעביד לפי התפלגות חודשית. בסוף השנה עליכם לבצע התאמה בין הרישום בסעיף שכר עבודה ונלוות ולבין טופס 126 שהוא טופס המרכז את כל נתוני השכר של העובדים. טופס זה מופק מתוך תוכנת השכר שאיתה הינכם עובדים. אם ישנה התאמה ...ניתן לשדר את ה 126 עד לתאריך XX/31/05 בכל שנה. אם אין התאמה יש צורך לעבור על כל הפקודות כל חודש בחודשו ולמצוא את הבעיה. לפעמים חוסר ההתאמה נובע מרישום שאינו תקין ולפעמים זה בדיווח שגוי בתוכנת השכר וגם מתיקון תלוש שנעשה לאחר הדיווח בטופס 102 ורישום פקודת היומן לפני התיקון.
 
ביטוחים
אנו חברתYPAY   הגדרנו את הסעיף הזה לפי מע"מ בשיעור 0, ויש להשאירו כך. עליכם לרשום בסעיף זה את הוצאת הביטוח לפי הפוליסה שאתם מבוטחים בה, לדוגמא: ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח משרד, ביטוח צד ג, אובדן כושר עבודה, ביטוח עסק, ביטוח מלאי. סעיף זה נשכח לעיתים בסוף השנה כיוון שהוא לא מגיע באופן שוטף כל חודש ולכן יש לזכור להכניסו.

עבודות חוץ וקבלני משנה
אנו חברת YPAY  הגדרנו את הסעיף הזה לפי מע"מ בשיעור 100%, אבל הוא גם יכול להשתנות ל 0 כאשר נותן השירות הינו עוסק פטור. ההמלצה שלנו היא להשאיר 100% בהגדרות. אבל כאשר אנו מחזיקים בידנו קבלה מעוסק פטור שנתן לנו שירותים שפטורים ממע"מ יש לאפס את המע"מ בפקודת היומן ולא בהגדרות הראשיות. בפקודת היומן אנו נרשום :
חובה: הוצאות קבלן משנה 1000 ₪  זכות: ספק   1000 ש"ח
ובתחתית העמוד יופיע האפשרות ללחוץ על פטור ממע"מ. שם יש לאפס את המע"מ תשומות ולא לדרוש אותו.

עמלות ובונוסים לסוכנים
עמלות או בונוסים זהו למעשה תחליף לשכר אך הפעם הוא כנגד חשבונית ולכן יש מע"מ בתוכו. אנו חברתYPAY  הגדרנו את הסעיף הזה לפי מע"מ בשיעור 100%, אבל גם הוא  יכול להשתנות ל 0 כאשר נותן השירות הינו עוסק פטור. גם כאן אנו משאירים את ההגדרה לצורכי מע"מ על 100% תשומות לדרישה. אך אם נותן השירות הוא עוסק פטור יש לבטל את המע"מ בעת פקודת היומן של ההוצאה.
 
הוצאות ציוד מתכלה
ציוד מתכלה זהו ציוד המשמש את העסק לזמן קצוב. ציוד זה לא נלקח כרכוש קבוע אלא כהוצאה מלאה בשנת המס.  אנו חברתYPAY  הגדרנו את הסעיף הזה לפי מע"מ בשיעור 100%, ויש להשאירו כך.

שירותים מקצועיים
שירותים אלו ניתנים לעסקך על בסיס מקצועי לדוגמא: שרותי הנהלת חשבונות, ביקורת רואה חשבון, משפטיות, כלכלן, פסיכולוג, יעוץ מקצועי, יעוץ ארגוני, יעוץ שיווקי. כמובן שגם כאן הסעיף מוגדר לפי מע"מ מלא 100% וגם כאן ההוצאה בסוף השנה תהיה 100% מוכרת למס הכנסה.

הוצאות אריזה
כאשר עסק משווק ללקוחותיו מוצר ארוז, יש לרשום את עלות האריזה בנפרד בעלות המכר. אריזה: רכישת ניילונים, קרטונים, קופסאות, אריזות קלקר וכדומה כמובן שלצורכי מע"מ ההוצאה היא 100% וכך גם לגבי מס הכנסה .
הוצאות האריזה יופיעו בעלות המכר בצמוד לקניות.
 
הוצאות אחזקה ותיקונים
בכל עסק ישנם כל מיני סוגי תיקונים ואחזקתם עולה לא מעט, מס הכנסה ומע"מ מאפשרים לכם להכניס הוצאות אלו לספרים באופן מלא, כמובן שכל עסק ואופיו המיוחד. מדובר למעשה בהוצאה שמאפשרת את אופן התפעול השוטף של המשרד, המפעל או החנות. אחזקת המשרד כוללת : צבע, שיפוץ קל, תיקונים, אינסטלציה, גינון, שמירה על הנכס, אחזקת הריהוט והציוד ההיקפי, לוגיסטיקה, תקשורת, תאורה, וכן עיצוב הפנים של המשרד החנות או המפעל.

הוצאות מחקר ופיתוח
עסק המפתח תוכנה או מוצר כלשהו, יש לו עלויות מחקר ופיתוח. יש לרשום את ההוצאות בגין הפיתוח בסעיף זה. יש לשים לב, שאומנם מע"מ מכיר בכל בהוצאה ב 100%. אך מס הכנסה פורס את עלות זו על פני 3 שנים מיום סיום
הפיתוח והתחלת השימוש המוצר. ולכן על רו"ח / יועץ המס להתאים הוצאה זו בספרים באופן נכון.

נסיעות
נסיעות כוללות: מוניות, אוטובוסים, רכבות, שליחויות והובלות. ההוצאה מוכרת לצורכי מע"מ ומס הכנסה לפי 100%. 

אחזקת רכב
אחזקת רכב כולל בתוכו: ביטוח חובה, מקיף, טסט, חניה, רחיצה, דלק, אביזרים, תיקונים, גרירה, איתוראן, השכרת רכב, ליסינג. יש לשים לב : בליסינג או בהשכרה כאשר מדובר ברכב פרטי!  אין מע"מ ולכן אין לקחת מע"מ תשומות .כנ"ל גם בבטוחים של הרכב (מקיף חובה צד ג' ) וטסט  – אין לקחת מע"מ תשומות . כמו כן יש לשים לב : דלק - כאשר ההוצאה היא מעורבת - גם פרטי וגם עסקי יש  לקחת 2/3 מע"מ
חברת וואי פיי הגדירה מראש 2 סעיפי רכב : רכב עסקי מלא כאשר המע"מ בגינו הוא 100% ורכב מעורב (עסקי ופרטי ) כאשר המע"מ בגינו הוא 11.34 אחוז המהווה 2/3 מ 17% כיום .
עליכם לבחור את הסעיף הנכון לעסקכם ולרשום בו את ההוצאה . אנו חברת וואי פיי נעזור לכם להגדיר הוצאה זו. כל שעליכם לעשות ... להתקשר למשרדנו

                                                         מע"מ 17%
הוצאות רכב והובלות עסקי בלבד                   100%
הוצאות דלק עסקי בלבד                              100%
הוצאות דלק פרטי ועסקי מעורב                66.667%
אחזקת רכב פרטי ועסקי מעורב               % 66.667

  
ברכישת רכב – רכוש קבוע
לצורכי מע"מ - כאשר אני רוכש רכוש קבוע כמו רכב . יש לשאול האם זה עומד בתקנות מע"מ . ישנה רשימה סגורה של רכבים שעליהם מע"מ מאפשר לדרוש מע"מ תשומות ציוד.  רשימה זו מפורסמת באתר רואה החשבון נשיא גולן. ניתן להיכנס אליה בכל
עת. הקו המנחה, אם לדרוש מע"מ בגין הרכב, זה למעשה לשאול את עצמך האם זהו רכב עסקי בלבד שנועד להסיע אנשים כמו אוטובוס או מונית או רכב שנועד לטיולים או משאית שנועדה להוביל סחורה. אם כן יש לקחת מע"מ תשומות ציוד מלא . אם המדובר ברכישת רכב פרטי שלא עונה להגדרת מע"מ לפי התקנות ומשמש גם כרכב לשימוש פרטי. אזי אין לדרוש מע"מ תשומות ציוד.

החזר בלו על הדלק
יש לרשום בסעיף זה את ההחזר שקיבלתם מבלו במהלך השנה במינוס. זאת אומרת אם במהלך השנה צברתם דלק שסכום כולל של 10,000 ₪ וקיבלתם החזר על בלו בסך 3000 ₪ אזי יש לרשום 3000 – בסעיף זה. למעשה ברווח והפסד אנו נראה:  10,000 ₪ הוצאה דלק, בניכוי 3000 – החזר. סה"כ 7000 ₪ הוצאה.

דמי שכירות וניהול נכסים
אחד הסעיפים הכבדים של העסק הינו סעיף זה. לעיתים הוא מגיע בצורה של חשבונית כל חודש ולעיתים בצורה של חוזה שנתי. יש לרשום את ההוצאה כל חודש ולדרוש את מע"מ התשומות כל חודש .
כאשר יש לדאוג לשני דברים : יש לקבל מהמשכיר 2 טפסים : 
אישור ניכוי מס במקור  - פטור מלא
אישור ניהול ספרים בתוקף

אין לשלם למשכיר ללא שני האישורים הללו.  אלו אישורים חשובים שבביקורת מס הכנסה מחפשים אותם וללא שני האישורים הללו, מס הכנסה יכול לפסול את ההוצאה הזו בספרים שלך. לכן יש לדאוג שהם יהיו אצלך.
אם השכירות מגיעה בצורה של חוזה והמשכיר הוא אדם פרטי ולא עוסק מורשה, יש להוציא חשבונית עצמית על כל הסכום ולהוסיף מע"מ וכך לדווח למע"מ שישנה עסקה. למעשה מע"מ לא באמת נהנה מתשלום אלא רק מניפוח ההכנסה וההוצאה בדיווח בפנקס ובספרים.
לדוגמא :
נניח ששכר הדירה בשנה הינו 50,000 ₪ כך רשום בחוזה. יש להוציא חשבונית על שמנו ולהוסיף מע"מ של 17% לעסקה,
בספרים תופיע הכנסה של 50,000 פלוס מע"מ
ובהוצאה יופיע 50,000 פלוס מע"מ
ועוד הוצאה של 50,000 ללא מע"מ  
אם אתם מסתבכים ... אנו חברת וואי פיי נמצאים לשרותכם לכל שאלה
 
מיסים ואגרות
כאן ניתן לרשום הוצאות כגון אגרת רישיון רו"ח, אגרת רישיון עו"ד, דמי חבר של לשכה כלשהי. אגרת רישוי לעירייה. כמובן שרוב האגרות הללו היא מול מוסד ציבורי ולכן אין מע"מ תשומות בגינה. אנו חברתYPAY  הגדרנו את הסעיף הזה לפי מע"מ בשיעור 0 , ויש להשאירו כך.
 
פחת
זוהי הוצאה רעיונית, הנלקחת מחישוב רכוש קבוע כלשהו המשמש את העסק למשך זמן מעל שנה. לדוגמא : רכב שעולה לעסק כ 100,000 ₪.  למעשה בעל בעסק לא יקבל את כל עלות הרכב כהוצאה בספרים אלה רק 15% ממנו כל שנה . כך קבע המחוקק. למעשה לכל מוצר ישנו אחוז פחת שונה, שאותו יש להפחית כל שנה.
דוגמא נוספת היא שיפוץ משרד: בעלות של 100,000 ₪: המחוקק קבע כי שיפוץ משרד יהי לפי 10% פחת כל שנה. וזה אומר שכל שנה יופיע 10,000 ₪ בלבד כהוצאה בספרים למשך 10 שנים.

דוגמא נוספת מוניטין נרכש  ב 200,000 ₪ : גם כאן קבע המחוקק 10% פחת וזה אומר 20,000 ₪ כל שנה הוצאה בספרים למשך 10 שנים. אנו חברת YPAY  הגדרנו את הסעיף הזה לפי מע"מ בשיעור 0, ויש להשאירו כך .

חשמל ומים
בכל עסק חנות או מפעל ישנם הוצאות הלו. יש לדאוג להכניס אותם באופן שוטף כל חודש ולדרוש מע"מ מלא בגינם. ישנם מצבים כאשר עוסק/ת עובדים מהבית ובבית ישנם 4 חדרים ואחד מהם משמש כמשרד. אזי יש לדרוש 1/4 מהוצאת החשמל לטובת המשרד. מים בבית זוהי הוצאה פרטית ולכן אין לדרוש.

שמירה וניקיון
יש לרשום בסעיף זה את ההוצאה בכל חודש. הוצאה זו משמשת תחזוקה שוטפת של העסק. ההוצאה מוכרת לצורכי מע"מ ומס הכנסה בצורה מלאה כל עוד המדובר בחנות משרד או מפעל. הוצאה שמירה וניקיון של הבית לא מוכרת אלא אם כן יש הפרדה מוחלטת בין הבית למשרד.

השתלמויות וספרות מקצועית
מס הכנסה מאפשר לנישום/ לעוסק לשמור על יכולתו המקצועית ומאפשר לו לצאת להשתלמויות ולרכוש ספרים המשמשים לו לעזר. מע"מ מאפשר לדרוש מע"מ בגין הספרות המקצועית אך בהשתלמות  הוא אינו מאפשר כיוון שמדובר במוסד לימודי שהינו מלכ"ר ואינו מפיק חשבוניות מס. רכישת מקצוע חדש אינו מוכר לצורכי מס הכנסה ומע"מ אך שמירה על הקיים אכן הוצאה מוכרת.
 
חובות מסופקים ואבודים
כאשר ישנו חוב אבוד שלא ניתן לגבות אותו ובעל העסק עשה ככול שביכולתו על מנת לגבות את הסכום: פנה לעורך דין, תבע בבית משפט וקיבל אישור ממע"מ כי אכן החוב אבוד. רק אז אפשר לרשום חוב אבוד. בדרך כלל אם הלקוח לא פשט את רגלו מע"מ לא מאפשר את החזר מע"מ העסקאות שדיווחת עליו בזמן המכירה לאותו לקוח. כדי לבטל את המע"מ יש לבקש אישור ממע"מ על כך. לצורכי מס הכנסה יש לרשום הוצאות חוב אבוד בספרים.

פרסום וקידום מכירות
זוהי הוצאה מהותית לעסק, עסק שרוצה לשמור על קיומו או להגדיל את הכנסותיו משתמש בפרסום. הוצאה זו מוכרת גם על ידי מס הכנסה וגם על ידי מע"מ.

כיבוד, תרומה, מתנה, קנסות
כל ההוצאות נרשמות ללא מע"מ תשומות.
אנו חברתYPAY  הגדרנו את הסעיף הזה לפי מע"מ בשיעור 0, ויש להשאירו כך.
יש לאסוף את כל הכיבוד לעסק ולרשום אותו כל חודש בספרים. לא כל הכיבוד יוכר בסוף השנה חלקו יתואם על ידי רואה החשבון.
 
כנ"ל תרומות, יש לאסוף את התרומות ולשמור על המסמך המקורי שאותו יש לשלוח למס הכנסה בעת הגשת הדו"ח. לא כל התרומות מוכרות לצורכי מס הכנסה יש הגבלה. כמו כן יש לוודא לפני שתורמים כי על המסמך מופיע תרומה לפי סעיף 46 ה ללא סעיף זה לא יינתן זיכוי 35% בגין תרומה זיכוי זה מפחית את מס הכנסה שלך.

מתנה
הוצאה מוכרת אך גם כאן המחוקק הגביל את ההוצאה.

קנסות
לא מוכרות לצורכי מס הכנסה. למעשה בחשבונאות רושמים אותם אך לצורכי מס הכנסה מתאמים.

דמי ניהול
הוצאה של ניהול העסק – הוצאה זו מוכרת לצורכי מע"מ ומס הכנסה, לדוגמא:
עצמאי מנהל חברה בע"מ, כאשר הוא אינו עובד שכיר בה. והוא מפיק חשבונית עבור דמי ניהול החברה .הוא מפיק בדרך כלל כל חודש או כל תקופה. ודורש הכנסה כעוסק מורשה  וכהוצאה בחברה.
 
הוצאות דואר ותקשורת
חלק נוסף בהוצאות עסק הוא התקשורת, לדוגמא : טלפון, אינטרנט, הוצאות נייד, טלפון נייד משמש גם כהוצאה פרטית ולכן יש לדרוש 2/3 מע"מ תשומות גם בקנייה וגם בהוצאה. אינטרנט יש לדרוש מע"מ תשומות מלא וכך גם טלפון קווי הנמצא בעסק . 

נסיעות לחו"ל
הוצאות נסיעה לחו"ל לצורך פעילות עסקית או הזמנה לטובת כנס או השתלמות או תערוכה מוכרת לצורכי מס הכנסה. יש לדאוג לבצע ריכוז כל ההוצאות ולבדוק אם אין הוצאה עודפת .לגבי מע"מ תשומות -  לא מוכר ... אין לדרוש מע"מ תשומות.

הוצאות משפטיות
הוצאה זו מוכרת לצורכי מע"מ ומס הכנסה. אנו חברתYPAY  הגדרנו את הסעיף הזה לפי מע"מ בשיעור 100%, ויש להשאירו כך. יש לשייך את ההוצאה המשפטית לעסק. חייב להיות קשר ישיר לעסק. 
 
משרדיות
כל הוצאות המשרד הנחוצות לקיום העסק מוכרות גם מבחינת מע"מ תשומות וגם מבחינת מס הכנסה. עפרונות, דפים, סרגל, מחורר מהדק, קלסרים, מעטפות, דבק, מספריים ...כל העולה על דעתכם .. 

בגדי עבודה
כאן מס הכנסה מגביל את ההוצאה – רק אם יש כיתוב של העסק (לוגו) על החולצה או גלימה של עורך דין או פריט לבוש שמשמש רק את העסק בלבד.  שימוש מעורב – לא מוכר. 

הוצאות מימון
גם כאן אין לערבב חשבון עסקי עם פרטי. אם ישנו ערבוב,  ההוצאה לא מוכרת. ולכן בחשבון עסקי בלבד יוכרו כל הוצאות המימון והעמלות לצורכי מס הכנסה . מע"מ כמובן לא בתמונה כיוון שמדובר במוסד כספי ואין לדרוש מע"מ תשומות. אנו חברת YPAY הגדרנו את הסעיף הזה לפי מע"מ בשיעור 0, ויש להשאירו כך.
 
קניות סחורה
המרכיב העיקרי של העסק הינו סעיף הקניות שנמצא בתוך מרכיב עלות המכר. נתון זה משפיע על הרווח הגולמי של העסק. נתון שמס הכנסה אוהב מאוד לבדוק  ולהשוות לעסקים אחרים דומים. יש לרשום בסעיף זה רק קניות ישירות של המלאי שאותו את/ה אמור/ה למכור. אין להכניס לשם סעיפי שלא קשורים כגון :אחזקה או אריזות או  חומרי גלם, רק קניות מלאי. יש לבדוק בכל חודש את התפתחות הסעיף הזה ולבדוק רווח גולמי מול עסקים דומים.  ההוצאה מוכרת לצורכי מע"מ ומס הכנסה ויש לדרוש 100% תשומות בגינה.
   
קניות חומרי גלם
כאשר המדובר ביצרן –  יש להפריד בין חומרי הגלם למוצרים מוגמרים.  חומרי הגלם אלו אותם חומרים המייצרים את המוצר המוגמר. יש לנהל ספרים של חומר גלם נכנס ויוצא וכמו כן בסוף השנה לספור ולמדוד את עלות המלאי.

קניות סחורה בחו"ל
עסק המייבא סחורה מחו"ל עליו לקבל מעמיל המכס רשומון יבוא. רק עימו אפשר לדרוש את המע"מ. באותו רשומון יבוא מופיעים סעיף הרכישה שאותו יש לרשום ללא מע"מ בתוכנה. כמו כן את סעיף המע"מ יש לבודד ולרשום אותו באופן פרטני וידני. את שאר הוצאות היבוא יש לרשום כהוצאות יבוא וזה כולל הובלה אחסנה ואגרות שונות שלוקחים בנמל.
 
מלאי פתיחה וסגירה
במלאי פתיחה יש לרשום את סכום העלות שנספר ונמדד בשנה שקדמה ואילו במלאי הסגירה יש לרשום את סכום העלות שנספר ונמדד בשנה נוכחית זו. שניהם ביחד יתנו לכם או לכן את עלות המכר בצורה נכונה. כאשר מלאי הפתיחה מתווסף לקניות ומגדיל את עלות המכר ואילו מלאי הסגירה מקטין את עלות המכר.  

שירותים נוספים
משרד רואי החשבון נשיא גולן ושות' משרדנו וותיק, ומבצע ביקורות לכל סוגי החברות מזה שנים רבות.
אנו מציעים את שירותי הביקורת של משרדנו לצורך עריכת המאזן השנתי של חברתכם לשנת המס 2023.

 

 

מנהל חשבונות דיגיטלי אונליין - מוצר חדש של חברת YPAY
כל הנהלת החשבונות שלכם בכף ידכם והכל אונליין . אתם מצלמים מהנייד ואנחנו מקלידים אונליין מהמשרד. אתם לא מאבדים הוצאות ולא מאבדים את הראש. הצטרפו עוד היום - השאירו פרטים ואנו נחזור אליכם בהקדם

 

פתיחת תיק בחינם לעוסק שממשיך לנהל את חשבונותיו במשרדנו או שעורך את הדו"ח השנתי, אנו מזמינים אתכם לרכוש באתר או לפנות לטלפון  03-5607767 או במייל  Golan@GolanG.co.il

 

 

 

 

לינקים למקורות שונים

 

הוצאות מוכרות לעצמאים וחברות    

מדריך לשימוש בוואי פיי שלב ההגדרות

פנסיה חובה 

המוצרים והשירותים של חברת YPAY  

 

 

סרטונים מומלצים

 

 

דוח שנתי לעוסק פטור

דוח שנתי לעוסק מורשה

 

 


Ypay הוא המקום המתאים ביותר עבורך

בנוסף למגוון השירותים שאנו מציעים בחינם ללקוחותינו, ישנם כלים ושירותים נוספים בתשלום שיוכלו לסייע לך בניהול העסק.

צור קשר


מערכת YPAY הינה חינמית לשימוש עצמי. השירות ניתן דרך המייל בלבד. ניתן ליצור קשר 24/7 על כל שאלה שקשורה לתפעול התוכנה.

מגדל ב.ס.ר 4 - רח' מצדה 7, בני ברק, 5126112
  • ראשון-חמישי: 09:00 - 16:00
  • חגים - סגור
טוען...