תמונה של קוד פייסבוק

מרכז ידע

איך להרשם ברשויות המס? | - YPAY

קיימות מספר אפשרויות לרישום העוסק ברשויות המס : עוסק פטור, עוסק מורשה וחברה בע"מ . אנו נעסוק בהבדלים בניהם, ביתרונות ובחסרונות שבכל אחד מהם. אז כך, לפני שמחליטים, יש לבחון את סוג העסק ואת ניהול הפנקסים המתאים לו, זאת אומרת ישנן מקצועות חופשיים שאינם יכולים להיות עוסק פטור ולא חברה בע"מ

פנסיה חובה לעצמאיים - YPAY

חוק ההסדרים קבע כי כל עצמאי בין גיל 21 לגיל 60 חייב להפקיד לקופת גמל לקצבה (החוק אינו חל על מי שהגיע לגיל 55 ביום 1.1.2017, ועל מי שטרם חלפו ששה חודשים מהמועד שבו נרשם לראשונה כעצמאי לפי סעיף 52 לחוק מע"מ, התשל"ו-1975). במידה ומדובר בעצמאי שהוא גם שכיר, החוק מחייב בהפקדה רק על ההפרש שבין הסכום שהוא מפקיד כשכיר לבין הסכום המרבי שבגינו יש חובת הפקדה כעצמאי, כמפורט להלן. המחוקק קבע כי סכום ההכנסה החייבת בהפקדה יתבסס על השכר הממוצע במשק ( בשנת 2023 - 11,870 ₪ לחודש), כך שעצמאי יפקיד על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שאינו עולה על מחצית השכר הממוצע במשק ( 71,220 ₪ לשנה בשנת 2023)- 4.45%. בנוסף, על חלק ההכנסה החייבת בהפקדה שעולה על מחצית השכר הממוצע במשק ואינו עולה על השכר הממוצע במשק (סך של 71,220 ₪ לשנה ועד סך של 142,440 ₪ לשנה בשנת המס 2023)- 12.55%. הכנסה חייבת בהפקדה מוגדרת בחוק כהכנסה לפי סעיף 2(1) לאחר הניכויים שהותרו ממנה לפי כין דין ולפני הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין, ולמעט תשלומים ממרכיב חיסכון למצב אבטלה; לעניין הגדרה זו, "ניכוי"- למעט ניכוי כמפורט להלן: א. ניכוי לפי סעיפים 17(5א), 47 או 47א לפקודה. ב. ניכוי שהותר לפי סעיף 32(14)(ב) לפקודה.

מדריך ההוצאות המקיף למס הכנסה - YPAY

אנו שמחים שבחרתם להשתמש בתוכנת YPAY. תוכנת הפקת חשבוניות מלאה באינטרנט בחינם . במערכת וואי פיי ישנו סעיף הגדרת הוצאות שאסור בשום אופן לדלג עליו. בסעיף זה יש לעבור הוצאה, הוצאה ולהבין מדוע היא הוגדרה לפי 100% מע"מ או לפי 2/3 מע"מ (66.6667% ). הגדרות אלו משתנות מעסק לעסק לפי אופיו וצרכיו. אנו נעבור כאן סעיף, סעיף וניתן דוגמאות לסעיפים מורכבים. בכל מקרה אנו - משרד רואה החשבון, נמצאים כאן תמיד בשבילכם לכל שאלה.

טפסים לרשויות המס - YPAY

טופס פתיחת תיק מע"מ, טופס יפוי כח למייצג, טופס בקשה לביטול קנס, טופס עדכון פרטי עוסק, טופס הודעה על אי פעילות זמנית, טופס סגירת עסק, טופס דוח תקופתי תכנוני מס, טופס פתיחת תיק מס הכנסה לחברה, טופס פתיחת תיק מס הכנסה ליחיד, טופס פתיחת תיק ניכויים למעסיק, טופס 101 כרטיס עובד, טופס בקשה לניכוי מס במקור, טופס להקטנה או ביטול מקדמות, טופס יפוי כח, טפסים ביטוח לאומי, טופס יפוי כח ביטוח לאומי, טופס תיקון מקדמות, טופס להפחתת קנסות, טופס בקשה לדמי לידה, טופס בקשה לאבטלה, טופס תביעת מילואים, טופס פגיעה בעבודה .
טוען...