תמונה של קוד פייסבוק
\

משרד רואה חשבון בעידן דיגיטלי


משרד רואה חשבון בעידן דיגיטלי לקראת סוף העשור השני של שנות האלפים, חלק נכבד מהתנהלות השוק העולמי מתקיים במרחב הדיגיטלי. הדבר נכון לגבי אנשים פרטיים, גורמים עסקיים ומסחריים, וכן גורמים ציבוריים וממסדיים. כפועל יוצא מכך, גם רואה חשבון בעידן דיגיטלי נדרש לפעול בהתאם ולספק ללקוחותיו שירותים מקצועיים און ליין, העונים לדרישות שוק רחב היקף ומאוד תחרותי. אלו בדיוק השירותים שמספקת חברת YPAY.

להמשך קריאה ->

מדרגות מס 2018 - 2019 YPAY


מדרגות מס הכנסה 2018 - 2019 שיטת המס בישראל מאפשרת לאדם לשלם מס הכנסה באופן מדורג לאופן בו הוא משתכר – ככל שהסכומים גבוהים יותר,כך ישלם יותר מס מאשר הכנסה נמוכה יותר. מס פרוגרסיבי - זוהי השיטה ומטרתה לצמצם פערים ושהחזקים למעשה ישאו בנטל המס.  מס הכנסה מבדיל בין הכנסות אקטיביות לפאסיביות . זאת אומרת, מעסק או מקצבה (הכנסות מיגיעה אישית), לבין הכנסות פאסיביות לדוגמא,הכנסות מהשכרת דירת מגורים ולהם יש מחיר מס שונה , יקר יותר. 

להמשך קריאה ->

דוח שנתי לעצמאיים - YPAY


דוח שנתי במחיר הוגן - רק 750 שח פלוס מע"מ . גם לעוסק פטור וגם לעוסק מורשה האם תושב ישראל שהגיע לגיל 18 חייב בהגשת דו"ח?  כן,  תושב ישראל שהגיע לגיל 18 בשנת המס חייב בהגשת דוח. האם בן זוג שאינו בן הזוג רשום חייב להגיש דוח?  כן,  בן זוג - שלא "בן זוג רשום" - שבדוח הצהיר שרוצה לדווח על הכנסותיו לבד. האם תושב שטרם הגיע לגיל 18 אך הכנסתו החייבת (לשנת 2019) הינה בסכום של לפחות 81,570 ש"ח, חייב בהגשת דוח? כן, תושב ישראל שטרם הגיע לגיל 18 אך הכנסתו החייבת (לשנת 2019) הינה בסכום של לפחות 81,570 ש"ח חייב בדוח  האם תושב חוץ חייב בהגשת דו"ח? כן, תושב חוץ שהפיק הכנסה חייבת בארץ חייב בדוח שנתי .

להמשך קריאה ->

דוח שנתי לעוסק פטור ומורשה - YPAY


דוח שנתי במחיר הוגן - רק 750 שח . גם לעוסק מורשה וגם לעוסק פטור . מי חייב להגיש דוח שנתי?  במקרים אלו נצטרך להגיש דוח: 1. תושב ישראל שהגיע לגיל 18 בשנת המס. 2. בן זוג - שלא "בן זוג רשום" - שבדוח הצהיר שרוצה לדווח על הכנסותיו לבד. 3. תושב ישראל שטרם הגיע לגיל 18 אך הכנסתו החייבת (לשנת 2019) הינה בסכום של לפחות 81,570 ש"ח 4. תושב חוץ - שהפיק הכנסה חייבת בארץ 5. אדם שבשנת המס מכר מקרקעין או עשה פעולה כלשהי באיגוד (מס שבח) ולא שילם מס שבח או שפרסו לו את המס . 6. נאמן  - ישנם כמה סוגים של נאמנות: א. נאמן שמי שהסמיך אותו היה תושב ישראל/צוואה של תושב ישראל ב. נאמן שהיה לו הכנסה/נכס בארץ ג. נהנה שקיבל חלוקה מנאמן

להמשך קריאה ->