תמונה של קוד פייסבוק

מרכז ידע

כל מה שצריך לדעת על דוח שנתי | Ypay

דוח שנתי במחיר הוגן - החל מ 1,000 ש"ח גם לעוסק מורשה וגם לעוסק פטור. הצטרפו עוד היום ותתרגלו לקבל יותר. הגשת דוח שנתי למס הכנסה - על פי החוק במדינת ישראל, כל בעל עסק חייב בהגשה של דוח שנתי למס הכנסה, אשר קובע האם הנישום חייב בתשלום מס נוסף מעבר למקדמות ששילם, אינו חייב בתשלום, או שמגיע לו החזר. מדובר בדוח הכולל פרטים רבים ושונים, וחובה לדייק בחישובים ובנתונים המוצגים בו, לכן יש לערכו בתשומת לב ולהיעזר במשרד רואי חשבון נשיא גולן ושות' ובתוכנת הנהלת חשבונות איכותית.

עוסק מורשה

עוסק מורשה - דברים שחשוב לדעת האם גם אתה צריך להירשם כעוסק מורשה? כדי להבין מי מוגדר בתור עוסק מורשה יש להבין תחילה מהי ההגדרה של עוסק פטור. מדובר במי שההכנסות שלו אינן מגיעות לתקרה מסוימת בשנת המס הרלוונטית, למשל כ- 107,692 אלף שקלים בשנת 2023. כמו כן, עוסק פטור הוא מי שלא מעסיק יותר משני עובדים. במידה שאתה אכן מעסיק יותר משני עובדים או שמחזור העסקים שלך גבוה מהתקרה האמורה לשנת המס הרלוונטית, הרי שעליך להיות רשום בתור עוסק מורשה. שים לב שהתקרה מתייחסת למחזור העסקים ולא להכנסה החייבת, כלומר לפני שמורידים את ההוצאות המוכרות לצרכי מס.

תיקון 42 לחוק מעמ | YPAY | נשיא גולן רואה חשבון

תיקון מספר 41 ותיקון 42  לחוק מע"מ והוראת שעה   בתאריך 21.3.2012 עבר בכנסת בקריאה שניה ושלישית חוק מע"מ הנקרא תיקון 42 , מטרתו להקל על העוסקים הקטנים ולהחמיר עם אלו שלא מדווחים על עסקאות.   תקציר התיקון:  מועד הפקת החשבונית: עד לתיקון 42 נקבע כי - חשבונית תופק עד 14 יום ממועד החיוב במס, אך במקרים שבהם חל סעיף 29. תופק החשבונית בגין הסכום ששולם, לא יאוחר מ 7 ימים ממועד קבלתו. סעיף 42 קובע כי המועד להוצאת חשבונית יהיה תמיד עד 14 יום ממועד החיוב במס, גם כאשר המדובר בחיוב על בסיס מזומן או מצטבר ללא תלות במחזור העסק

דוח שנתי לעוסק מורשה - YPAY

דוח שנתי לעוסק מורשה מטרת כתבה זו לתמצת את עיקר הדיווחים השנתיים הנדרשים לעוסק המורשה. מי נדרש להירשם כעוסק מורשה? אדם יחיד, שותפות או חברה, העומדים למכור נכס, טובין או מקרקעין, או לתת שירות במהלך עסקים רגילים - נדרש להירשם כעוסק במשרד מע"מ האזורי הקרוב למקום העסק או הפעילות העסקית. הרישום חייב להתבצע לא יאוחר מהיום שבו החלה הפעילות העסקית. במידה ומושכר נכס אחד עסקי או שניים, ולא קיימת פעילות עסקית נוספת כעוסק, רשאי העוסק לבקש להעביר את תשלון המע"מ על דמי השכירות לשוכר במידה והוא מסכים לכך. ​אם עיקר הכנסת העוסק ממשכורת, מגמלה או מקצבה, וניתן שירות (כמפורט בתקנה 6א לתקנות מע״מ) לעוסק, למלכ״ר או למוסד כספי, אינו חייב ברישום כעוסק. המע״מ החל על השירות הניתן מוטל על מקבל השירות (מדובר במתן שירותים בעיקר בתחום המקצועות החופשיים).
טוען...