מדרגות מס 2018 - YPAY


מדרגות מס הכנסה 2018

שיטת המס בישראל מאפשרת לאדם לשלם מס הכנסה באופן מדורג לאופן בו הוא משתכר – ככל שהסכומים גבוהים יותר, כך ישלם מס גבוה יותר. 

מס פרוגרסיבי - זוהי שיטה לחישוב מס ומטרתה לצמצם פערים בין חזקים לחלשים במשק, ז"א שהחזקים למעשה שמרוויחים יותר ישאו בנטל המס. 

מס הכנסה מבדיל בין הכנסות אקטיביות לפאסיביות . זאת אומרת, מעסק או מקצבה (הכנסות מיגיעה אישית), לבין הכנסות פאסיביות לדוגמא,הכנסות מהשכרת דירת מגורים ולהם יש מחיר מס שונה , יקר יותר. 

מדרגות מס הכנסה 2018 על הכנסות מיגיעה אישית:

מהי יגיעה אישית?

יגיעה אישית היא הכנסה שמקורה בשכר עבודה כשכיר או כעצמאי. 

מהי הכנסה מקצבה?

הכנסה מקצבה הינה הכנסה פאסיבית המשתלמת בכל חודש בגין חסכון שנוצר במהלך העבודה ומשולם בעת הפנסיה. 

להלן מדרגות המס לשנת המס 2018 לשכיר/עצמאי 

חודשי

אחוז

שנתי

אחוז

עד 6240

10%

עד 74,880 

10%

מ 6,241 עד 8,950 

14%

מ 74,881 עד 107,401

14%

מ 8951 עד 14,360

20%

מ 107,401 עד 172,320

20%

מ 14,361 עד 19,960

31%

מ 172,321 עד 239,520

31%

מ 19,961 עד 41,530

35%

מ 239521 עד 498,360

35%

מכל שקל נוסף 

47%

מכל שקל נוסף 

47%