מדרגות מס 2018 - 2020 YPAY


מדרגות מס הכנסה 2018 - 2020

שיטת המס בישראל מאפשרת לאדם לשלם מס הכנסה באופן מדורג לאופן בו הוא משתכר – ככל שהסכומים גבוהים יותר, כך ישלם מס גבוה יותר. 

מס פרוגרסיבי - זוהי שיטה לחישוב מס ומטרתה לצמצם פערים בין חזקים לחלשים במשק, ז"א שהחזקים למעשה שמרוויחים יותר ישאו בנטל המס. 

מס הכנסה מבדיל בין הכנסות אקטיביות לפאסיביות . זאת אומרת, מעסק או מקצבה (הכנסות מיגיעה אישית), לבין הכנסות פאסיביות לדוגמא,הכנסות מהשכרת דירת מגורים ולהם יש מחיר מס שונה , יקר יותר. 

מדרגות מס הכנסה 2018 - 2020 על הכנסות מיגיעה אישית:

מהי יגיעה אישית?

יגיעה אישית היא הכנסה שמקורה בשכר עבודה כשכיר או כעצמאי. 

מהי הכנסה מקצבה?

הכנסה מקצבה הינה הכנסה פאסיבית המשתלמת בכל חודש בגין חסכון שנוצר במהלך העבודה ומשולם בעת הפנסיה. 

להלן מדרגות המס לשנת המס 2018 לשכיר/עצמאי 

חודשי

אחוז

שנתי

אחוז

עד 6240

10%

עד 74,880 

10%

מ 6,241 עד 8,950 

14%

מ 74,881 עד 107,401

14%

מ 8951 עד 14,360

20%

מ 107,401 עד 172,320

20%

מ 14,361 עד 19,960

31%

מ 172,321 עד 239,520

31%

מ 19,961 עד 41,530

35%

מ 239521 עד 498,360

35%

מכל שקל נוסף 

47%

מכל שקל נוסף 

47%

להלן מדרגות המס לשנת המס 2019 לשכיר/עצמאי 

חודשי

אחוז

שנתי 

אחוז 

עד 6310 

10% עד 75720  10%

מ 6311 עד 9050

14%

מ 75721 עד 108600  14%

מ 9051 עד 14530

20%

מ 108601 עד 174360  20%

מ 14531 עד 20200

31%

מ 174361 עד 242400  31%

מ 20201 עד 42030 

35%

מ 242401 עד 504360  35%

מכל שקל נוסף 

47%

מכל שקל נוסף 

47%

להלן מדרגות המס לשנת המס 2020 לשכיר/עצמאי 

חודשי

אחוז

שנתי 

אחוז 

עד 6330 

10% עד 75960  10%

מ 6331 עד 9080

14%

מ 75961 עד 108960  14%

מ 9081 עד 14580

20%

מ 108961 עד 174960  20%

מ 14581 עד 20260

31%

מ 174961 עד 243120  31%

מ 20261 עד 42160 

35%

מ 243121 עד 505920 35%

מכל שקל נוסף 

47%

מכל שקל נוסף 

47%

סרטונים מומלצים

דוח שנתי למס הכנסה https://www.youtube.com/watch?v=K_9rMhUJxts
דוח שנתי לעוסק פטור https://www.youtube.com/watch?v=L0WzCMOM12M
דוח שנתי לעוסק מורשה https://www.youtube.com/watch?v=8ImGVAVQipk
החזר מס לשכירים https://www.youtube.com/watch?v=DzsKsc7pl2I
דוח שנתי https://www.youtube.com/watch?v=P3MBZKD1tCs
פתיחת עסק https://www.youtube.com/watch?v=EvqSGheqQgs
עוסק פטור מורשה או חברה בע"מ ? https://www.youtube.com/watch?v=rM_c9DdWQTo
פתיחת תיק במעמ | חברה בעמ https://www.youtube.com/watch?v=9ViV5fgSvTY
פתיחת חברה בע"מ | הקמת חברה בע"מ https://www.youtube.com/watch?v=utEgeYy-I1E
דוח שנתי https://www.youtube.com/watch?v=mvRFFeqy3qY
חשבונית ירוקה | חשבונית דיגיטלית https://www.youtube.com/watch?v=l4Xcre1PJY0
חשבונית דיגיטלית | חשבונית ירוקה https://www.youtube.com/watch?v=LjjaSLGlCLc